Hoofdinhoud
Waterveiligheid

Duiker Grubbenvorst

Opdrachtgever

Waterschap Limburg

Expertise

Grondwerk

Werkzaamheden

Aanleg duiker

In opdracht van het Waterschap Limburg realiseerde Ploegam een kunstwerk in Grubbenvorst. In 2018 heeft het Waterschap Limburg verschillende dijkringen versterkt. 

Een dijkringgebied is een gebied dat wordt beschermd tegen buitenwater door een primaire waterkering, zoals dijken, duinen, en constructies voor waterbeheer, zoals sluizen en gemalen, en hoge gronden. Ook de dijkring van Grubbenvorst werd versterkt. Maar deze versterking leverde een probleem met overtollig water op.  

Door het realiseren van dit kunstwerk stroomt het overtollige water weer weg

Bram van Sonsbeek

Procesmanager

Bram van Sonsbeek: “Het probleem bevond zich aan de zuidzijde van de Dorpstraat, achter de kerk. Toen het perceel (deels) onder water kwam te staan, stroomde het water niet weg. Om dit op te lossen, heeft het Waterschap Limburg onderzoek gedaan naar de afwatering van het perceel. Door een duiker aan te brengen, losten we het probleem op. Dit kunstwerk verbindt de watergang ten zuiden van de Dorpstraat met de watergang aan de noordzijde van de Dorpstraat. Op deze manier stroomt het overtollige water wel weg”.  

Over dit project

Aanvang

2022-09-23

Omvang

€ 47.000

Looptijd

1 maanden

Status

Afgerond

Situatie bij Ploegam project Duiker Grubbenvorst
Plaatsen van een buis bij Duiker Grubbenvorst

Andere projecten

Bekijk alle projecten