Hoofdinhoud
Waterveiligheid

Duiker Grubbenvorst

Opdrachtgever

Waterschap Limburg

Expertise

Grondwerk

Werkzaamheden

Aanleg duiker

In opdracht van het Waterschap Limburg realiseert Ploegam een kunstwerk in Grubbenvorst. In 2018 heeft het Waterschap Limburg verschillende dijkringen versterkt. Een dijkringgebied is een gebied dat wordt beschermd tegen buitenwater door een primaire waterkering, zoals dijken, duinen, en constructies voor waterbeheer, zoals sluizen en gemalen, en hoge gronden. Ook de dijkring van Grubbenvorst werd versterkt. Maar deze versterking levert een probleem met overtollig water op.  

Bram van Sonsbeek: “Het probleem bevindt zich aan de zuidzijde van de Dorpstraat, achter de kerk. Als het perceel (deels) onder water komt te staan, stroomt het water niet weg. Om dit op te lossen, heeft het Waterschap Limburg onderzoek gedaan naar de afwatering van het perceel. Door een duiker aan te brengen, lossen we het probleem op. Dit kunstwerk verbindt de watergang ten zuiden van de Dorpstraat met de watergang aan de noordzijde van de Dorpstraat. Op deze manier stroomt het overtollige water wel weg”.  

Over dit project

Aanvang

2022-09-23

Omvang

€ 47.000

Looptijd

1 maanden

Status

Afgerond

Door het realiseren van dit kunstwerk stroomt het overtollige water weer weg

Bram van Sonsbeek

Procesmanager

Andere projecten

Bekijk alle projecten