Hoofdinhoud
Waterveiligheid

Dijkversterking Westveensekade en Korte Meentweg

Opdrachtgever

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Expertise

Grondwerk

Infra

Waterbouw

Werkzaamheden

Dempen bestaande sloot

Aanbrengen asfalt

Aanbrengen stalen damwand als zelfstandig waterkering

In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voerde Ploegam een dijkversterking uit in Woerdense Verlaat. De Westveense kade en de Korte Meentweg waren toe aan een opknapbeurt, het looppad was in een slechte staat en de dijk had een verhoging nodig. 

Uit een toetsing kwam naar voren dat de dijk op sommige plaatsen te laag of niet sterk genoeg is. Het waterschap gaf daarom de opdracht tot verbetering van de dijk, een traject van bijna twee kilometer. Arjan de Boer: “Ons materiaal en materieel vervoerden we voornamelijk via het water. Zand, klei, menggranulaat, prefab betonplaten en afrastering brachten we naar onze loskade en daarna vervoerden we dit naar en we verwerkten we dit op de locatie. Na onze werkzaamheden is de dijk weer 20 jaar sterk en hoog genoeg om bewoners tegen het hoog water in de Kromme Mijdrecht.”

 

Arjan: “Het vervoer over het water was een uitdaging. Het mooiste aan het werk vond ik het puzzelen en plannen van de werkzaamheden. En natuurlijk is de locatie prachtig. Het werk voerden we met veel plezier en in goede harmonie uit met de omgeving en de opdrachtgever. Daar kijken wij als projectteam met veel trots op terug.”

De Westveensekade is door onze werkzaamheden weer helemaal klaar voor toekomst

Arjan de Boer

Projectleider

Over dit project

Aanvang

2021-11-08

Omvang

€ 1.527.000

Looptijd

8 maanden

Status

Afgerond

Kraan aan het werk bij Dijkversterking Westveensekade en Korte Meentweg
Dijk met zand naast een rivier
Werkzaamheden fietspad betonnen platen naast rivier
Werkzaamheden naast rivier met huizen op de achtergrond

Andere projecten

Bekijk alle projecten