Hoofdinhoud
Waterveiligheid

Dijkversterking Spui-Oost

Opdrachtgever

Waterschap Hollandse Delta

Expertise

Grondwerk

Infra

Waterbouw

Werkzaamheden

Dijkverzwaring

Grondwerk

Waterveiligheid

In april 2015 is Ploegam samen met Van den Biggelaar Grond- en waterbouw BV en Dura Vermeer gestart met het versterken van 8,3 kilometer dijk langs het Spui tussen Goudswaard en Oud-Beijerland. Het project Dijkversterking Spui-Oost werd in opdracht van Waterschap Hollandse Delta uitgevoerd. 

De dijk was onderverdeeld in 7 deelgebieden, namelijk :

1. Westdijk

2. Goudswaard

3. Molenpolderdijk

4. Piershil West

5. Piershil Oost

6. Nieuw Beijerland

7. Landelijke Korendijk.

 

De dijkversterking bestond voornamelijk uit het ophogen en verbreden van de dijk met erosie klasse 3 klei en ophoogzand. Als afdeklaag wordt er erosie klasse 2 klei aangebracht. Tegen de invloeden van golfslag wordt er aan de buitenkant van de dijk steenbekleding aangebracht. Deze werkzaamheden zijn tevens aangenomen door Ploegam.

 

Om de dijk op zijn plek te houden, zijn er in de deelgebieden Goudswaard, Nieuw-Beijerland en Landelijke Korendijk damwanden aangebracht. 

 

De dijkveiligheid is eind december 2016 gerealiseerd. Hierna werden de wegen en fietspaden hersteld en waar nodig nieuwe asfaltverhardingen aangebracht.

In dit project is wel 8,3 kilometer dijk versterkt!

Rob Bouwens

Directeur Realisatie

Ploegam heeft zich in 2016 voornamelijk beziggehouden met de onderstaande werkzaamheden:

  • Het lossen van schepen (klei, zand, basalton, stortsteen, kalksteensplit);
  • Aanbrengen van erosie klasse 3 klei en ophoogzand in de kern van de dijk, op diverse deelgebieden;
  • Ontgraven van de dijk op de deelgebieden Molenpolderdijk en Piershil West t.b.v. de as-verschuiving;
  • Aanbrengen van erosie klasse 2 klei als afdeklaag van de dijk. op diverse deelgebieden;
  • Aanbrengen steenbekleding op diverse deelgebieden;
  • Grondwerk t.b.v. nieuw aan te leggen wegen;
  • Grondwerk t.b.v. het aanbrengen van de damwanden;
  • Aanbrengen van duikers.

 

Over dit project

Aanvang

2015-01-01

Omvang

€ 26.864.000

Looptijd

29 maanden

Status

Afgerond

Blauwe Ploegam kraan op ponton op het Spui
Blauwe Ploegam vrachtwagen krijgt zand aangevoerd met groen weiland op de achtergrond
Werkgebied met damwanden en verkeersborden en huis op de achtergrond

Andere projecten

Bekijk alle projecten