Hoofdinhoud
Waterveiligheid

Dijkversterking Neder-Betuwe

Opdrachtgever

Waterschap Rivierenland

Expertise

Elektrificatie

Grondwerk

Infra

Transport

Waterbouw

Werkzaamheden

Dijkversterking

Aanbrengen damwanden

Grondverzet

Het dijktraject Waalbandijk Neder-Betuwe moet versterkt worden om aan de veiligheidsnorm te blijven voldoen. Het project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en past ons als een handschoen: het verbindt onze projecten Wolferen-Sprok en Neder-Betuwe aan elkaar, met uitzondering van een klein stukje rondom stad Tiel. Dijkalliantie Neder-Betuwe (Ploegam, GMB en Dura Vermeer) zorgt dat het 20 kilometerlange dijktraject klaar is voor de toekomst. 

Samenwerking en veiligheid

Projectleider Rody Kusters: "Het project, dat we uitvoeren in opdracht van Waterschap Rivierenland, is een tweefasenproject waarbij wij als combinatie in de ontwerpfase aansluiten. Samenwerking met het Waterschap is daarbij van groot belang: vandaar dat de aanbesteding geheel gericht was op samenwerking. Zowel in onze EMVI-plannen als tijdens het assessment hebben we laten zien hoe belangrijk samenwerking voor ons is. Het is fijn om te weten dat de opdrachtgever dit heeft gezien en zo goed is beoordeeld." Ook hein en guus hebben een bijdrage aan de samenwerking en laten zien hoe belangrijk veiligheid voor Ploegam en de gehele combinatie is. Rody: "In de selectiefase hebben we het veiligheidsprogramma aangeboden en nu wordt het hele project integraal uitgerold voor alle medewerkers van de combinatie en de opdrachtgever."  

 

Versterking van het dijktraject

"De dijkversterking loopt over een tracé van ongeveer 20 kilometer. De dijk ligt aan de noordoever van de Waal en loopt langs de dorpen IJzendoorn, Ochten en Dodewaard in de gemeente Neder-Betuwe. We versterken het dijktraject op verschillende manieren: binnendijks, buitendijks of vierkant, waarbij we de dijk zowel binnen- als buitendijks versterken. Op meer dan de helft van het traject brengen we een damwandconstructie aan voor extra stabiliteit en tegengaan van piping. Als er geconcentreerde kwel optreedt, kan piping ontstaan, wat leidt tot verzakking of zelfs een dijkdoorbraak. Met onze damwandconstructie borgen we dat dit niet gebeurt en het gebied achter de dijk droge voeten houdt. Aandacht voor milieu is bij onze werkzaamheden altijd belangrijk: daarom zetten we ook op dit project emissieloos materieel in."

 

Planning

De ontwerp- en contractfase loopt tot eind oktober 2024. Daarna sluiten we de realisatie-overeenkomst en beginnen we aan de werkzaamheden aan de dijk. 

 

Over dit project

Aanvang

2023-02-14

Looptijd

70 maanden

Status

In voorbereiding

Wij zijn trots op de goede samenwerking met Waterschap Rivierenland

Rody Kusters

Projectleider

Andere projecten

Bekijk alle projecten