Hoofdinhoud
Waterveiligheid

Dijkversterking Lottum-Grubbenvorst

Opdrachtgever

Waterschap Limburg

Expertise

Grondwerk

Transport

Werkzaamheden

Grondwerk

Waterveiligheid

Dijkversterking

Aanbrengen asfalt

Aanbrengen damwanden

Lossen van schepen (klei, zand, menggranulaat)

Riool aanbrengen

Aanbrengen klei

Ontgraven huidige dijk

Aan de Maas bij Lottum en Grubbenvorst werkte de combinatie Ploegam-Dura Vermeer aan het versterken van de dijk, door de huidige dijk op te hogen en te verbreden met klei en damwand. 

Waarom moest de dijk versterkt worden?

In 1993 en 1995 stond het water in de Maas zo hoog dat er overstromingen waren in Limburg. Er is toen besloten om nooddijken aan te leggen, om overstromingen in de nabije toekomst te voorkomen. Deze nooddijken zijn aangelegd rond 1996.

 

De nooddijken kregen in 2005 de status gekregen van een primaire waterkering. Dit houdt in dat ze moeten voldoen aan de eisen voor de veiligheid die zijn beschreven in de Waterwet. De primaire waterkeringen van dijkring 66 en 67 zijn afgekeurd op hoogte en stabiliteit en voldoen daarmee niet meer aan de Waterwet.

 

Waterschap Limburg beheert en onderhoudt de primaire waterkeringen in Limburg. Rijkswaterstaat (RWS) heeft het waterschap opdracht gegeven om de waterkeringen zodanig te verbeteren, dat de dijkring voldoet aan het wettelijke beschermingsniveau en dus aan de Waterwet.

Samen werken we aan een veilige leefomgeving!

Marijn Arts

Projectmanager

Over dit project

Ploegam realiseerde in combinatie met Dura Vermeer het project Dijkversterking Lottum-Grubbenvorst. 

De dijkversterking bestond uit het versterken van circa 2,5 kilometer waterkering aan de westoever van de Maas. Het project was onderverdeeld in twee deelgebieden, namelijk :

 

Lottum Dijkring 66

De waterkering van dijkring 66 had in de toenmalige situatie een totale lengte van ca. 1.200 meter. In de huidige situatie heeft de waterkering een totale lengte van ca. 1.400 meter.

 

Grubbenvorst Dijkring 67

De waterkering van dijkring 67 had in de toenmalige situatie een totale lengte van ca. 700 meter. In de huidige situatie heeft de waterkering een totale lengte van ca. 900 meter.

 

De dijkringen 66 & 67 zijn gelegen in de gemeente Horst aan de Maas. Na uitvoering van de werkzaamheden voldoen de dijkringen aan de eisen van waterveiligheid en zijn de inwoners van de gemeente zeker van droge voeten. 

Over dit project

Aanvang

2017-01-23

Omvang

€ 4.667.000

Looptijd

24 maanden

Status

Afgerond

Verkeersbord Lottum naast weg tussen de groene weilanden
Presentatie bij een bijeenkomst van Ploegam
Groep personen staat op een wandelpad op de dijk
Mannen met fietsen staan op een weg samen met kinderen
Twee personen fietsen op een tandem over een weg met bloempot in de achtergrond
Twee personen fietsen op tandem met toeschouwers naast de weg
Groen weiland met bomen

Andere projecten

Bekijk alle projecten