Dijkversterking Lottum-Grubbenvorst

Opdrachtgever
Waterschap Limburg
Onze expertises
Grondwerk
Transport
Onze werkzaamheden
Grondwerk
Dijkversterking
Waterveiligheid
Aanbrengen asfalt
Aanbrengen damwanden
Lossen van schepen (klei, zand, menggranulaat)
Riool aanbrengen
Aanbrengen klei
Ontgraven huidige dijk

Waterveiligheid rondom de Maas

Aan de Maas bij Lottum en Grubbenvorst werkt de combinatie Ploegam-Dura Vermeer aan het versterken van de dijk, door de huidige dijk op te hogen en te verbreden met klei en damwand. 

 

Waarom moet de dijk versterkt worden?

In 1993 en 1995 stond het water in de Maas zo hoog dat er overstromingen waren in Limburg. Er is toen besloten om nooddijken aan te leggen, om overstromingen in de nabije toekomst te voorkomen. Deze nooddijken zijn aangelegd rond 1996.

 

De nooddijken hebben in 2005 de status gekregen van een primaire waterkering. Dit houdt in dat ze moeten voldoen aan de eisen voor de veiligheid die zijn beschreven in de Waterwet. De primaire waterkeringen van dijkring 66 en 67 zijn afgekeurd op hoogte en stabiliteit en voldoen daarmee niet meer aan de Waterwet.

 

Waterschap Limburg beheert en onderhoudt de primaire waterkeringen in Limburg. Rijkswaterstaat (RWS) heeft het waterschap opdracht gegeven om de waterkeringen zodanig te verbeteren, dat de dijkring voldoet aan het wettelijke beschermingsniveau en dus aan de Waterwet.

 

Over dit project

Ploegam gaat in combinatie met Dura Vermeer het project Dijkversterking Lottum-Grubbenvorst realiseren. 

De dijkversterking bestaat uit het versterken van circa 2,5 kilometer waterkering aan de westoever van de Maas. Het project is onderverdeeld in twee deelgebieden, namelijk :

 

  • Lottum Dijkring 66

De waterkering van dijkring 66 heeft in de huidige situatie een totale lengte van ca. 1.200 meter. In de toekomstige situatie heeft de waterkering een totale lengte van ca. 1.400 meter.

 

  • Grubbenvorst Dijkring 67

De waterkering van dijkring 67 heeft in de huidige situatie een totale lengte van ca. 700 meter. In de toekomstige situatie heeft de waterkering een totale lengte van ca. 900 meter.

 

De dijkringen 66 & 67 zijn gelegen in de gemeente Horst aan de Maas. Na uitvoering van de werkzaamheden zullen de dijkringen voldoen aan de eisen van waterveiligheid en zijn de inwoners van de gemeente zeker van droge voeten. 

"Samen werken we aan een veilige leefomgeving!"

Marijn Arts
Technisch manager
Marijn Arts
Aanvang
januari 2017
Looptijd
24 maanden
Combinanten
Dura Vermeer
Omvang
€ 4.667.000
Status
Afgerond
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief