Hoofdinhoud
Waterveiligheid

Dijkverbetering Maatpolderkade

Opdrachtgever

Waterschap Vallei en Veluwe

Expertise

Grondwerk

Infra

Transport

Waterbouw

Werkzaamheden

Dijkversterking

Aanbrengen asfalt

Frezen

Betonwerk

Opschonen werkterrein

Maaien

Verwijderen van rasters en hekwerken

Ontgraven uit ophoging

Grond vervoeren

Cultuurtechnische werkzaamheden

Grond verwerken in dijklichaam, terrein en watergangen

Aan de westkant van de rivier de Eem, vanaf het Eemmeer tot aan Eembrugge, beheert Waterschap Vallei en Veluwe een dijk die aan verbetering toe was. Zowel binnen- als buitendijks voerde Ploegam werkzaamheden uit aan de waterkering, om ervoor te zorgen dat deze weer voldoet aan de gestelde veiligheidsnormen.

We verzwaarden de dijk met behulp van klei, met alle werkzaamheden die daarbij komen kijken. Zo voerden we maai- en freeswerkzaamheden uit, freesden we graszoden, brachten we duikers, damwanden en oeverbescherming aan en plaatsten we nieuwe verharding bovenop de dijk.

 

Dat alles deden wij met oog voor de omgeving: zowel om de omwonenden van de Eem in de toekomst veilig te houden van hoogwater, als om de flora en fauna in het gebied zo min mogelijk te storen tijdens onze werkzaamheden.

Met oog voor de omgeving gaan we op naar een veilige dijk.

Peter Veldman

Werkvoorbereider

“Met de realisatie van dit project heeft het waterschap al zijn regionale waterkeringen in de Provincie Utrecht op orde. Verder gaven we bij het beheer van de nieuwe grasbekleding invulling aan de “brede kijk op de dijk”. De kade wordt gefaseerd gemaaid gedurende het groeiseizoen, zodat er altijd stroken met bloeiende planten zijn, wat de biodiversiteit (planten en insecten) verhoogt,” aldus heemraad Frans ter Maten. (Bron: Waterschap Vallei en Veluwe)

Over dit project

Aanvang

2019-02-25

Omvang

€ 1.361.000

Looptijd

6 maanden

Status

Afgerond

Rivier met groen weiland en boerderij op de achtergrond bij de Maatpolderkade
Rivier met groen weiland en huizen op de achtergrond bij de Maatpolderkade

Andere projecten

Bekijk alle projecten