Dijkverbetering Maatpolderkade

Opdrachtgever
Waterschap Vallei en Veluwe
Onze expertises
Innovatie
Waterbouw
Grondwerk
Infra
Transport
Onze werkzaamheden
Aanbrengen asfalt
Betonwerk
Cultuurtechnische werkzaamheden
Dijkversterking
Frezen
Grond vervoeren
Grond verwerken in dijklichaam, terrein en watergangen
Maaien
Ontgraven uit ophoging
Opschonen werkterrein
Verwijderen van rasters en hekwerken

Aan de westkant van de rivier de Eem, vanaf het Eemmeer tot aan Eembrugge, beheert Waterschap Vallei en Veluwe een dijk die aan verbetering toe is. Zowel binnen- als buitendijks voert Ploegam werkzaamheden uit aan de waterkering, om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de gestelde veiligheidsnormen.

 

We verzwaren de dijk met behulp van klei, met alle werkzaamheden die daarbij komen kijken. Zo voeren we maai- en freeswerkzaamheden uit, frezen we graszoden, brengen we duikers, damwanden en oeverbescherming aan en plaatsen we nieuwe verharding bovenop de dijk.

 

Dat alles doen wij met oog voor de omgeving: zowel om de omwonenden van de Eem in de toekomst veilig te houden van hoogwater, als om de flora en fauna in het gebied zo min mogelijk te storen tijdens onze werkzaamheden.

 

 

“Met de realisatie van dit project heeft het waterschap al zijn regionale waterkeringen in de Provincie Utrecht op orde. Verder gaan we bij het beheer van de nieuwe grasbekleding, invulling geven aan de “brede kijk op de dijk”. De kade wordt gefaseerd gemaaid gedurende het groeiseizoen, zodat er altijd stroken met bloeiende planten zijn, wat de biodiversiteit (planten en insecten) verhoogt,” aldus heemraad Frans ter Maten. (Bron: Waterschap Vallei en Veluwe)

"Met oog voor de omgeving gaan we op naar een veilige dijk."

Peter Veldman
Werkvoorbereider
Peter Veldman
Aanvang
februari 2019
Looptijd
6 maanden
Omvang
€ 1.361.000
Status
Afgerond
<
>
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief