Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Dijkverbetering Essche Stroom

Opdrachtgever

Expertise

Grondwerk

Waterbouw

De bewoners van Esch waren voor aanvang van het project bang voor overlast door zware transporten en schade aan woningen door de werkzaamheden. Koen vertelt: “We hebben veel aandacht geschonken aan een prettige samenwerking met de omgeving. De aanpak was helder: aandacht voor de mensen en eerlijke, duidelijke communicatie. De omgeving was bij aanvang sceptisch, met name over het verwachte zware transport door de dorpskern. We hebben gekozen de dorpskern 100% te ontlasten, door alle materialen aan te voeren via twee speciaal aangelegde transportroutes. 

 

“Een ander aandachtspunt waren de werkzaamheden die we moesten uitvoeren in de nabijheid van de woningen. De damwanden die we daar moesten aanbrengen hebben we niet getrild, maar gedrukt. Dat geeft minder trillingen en daarmee is de kans op schade aan de woningen ook kleiner.”

 

“We zijn te gast in een projectgebied en dan gedraag je jezelf netjes. Dat doen we ook ten aanzien van de flora en fauna. Samen met een ecoloog hebben we een uitvoeringsplanning opgesteld, waarmee we geen schade aanbrengen aan de natuur in het gebied.”

 

De werkzaamheden

“We hebben de dijk langs de Essche Stroom verbeterd. We creëren een breder stroomprofiel en een betere afvoer van overtollige water en dus droge voeten voor de omgeving. De nieuwe dijk ligt acht meter het binnenland in. Kenmerkend voor de dijk is het flauwe talud wat bijdraagt aan de biodiversiteit. De opbouw van de dijk is bijzonder: we starten met een kern van zand, dan een laag bevergaas (bescherming tegen graafdieren), dan een laag erosiebestendige klei en vervolgens een toplaag van zwarte grond. De toplaag zaaien we in met gras.”

 

Koen: “Het project is in december 2021 opgeleverd, maar voordat het wordt overgedragen aan het Waterschap, hebben we enkele puntjes af te werken. Deze ronden we begin 2022 af. De bewoners Esch en omgeving zijn dan weer goed beschermd tegen hoogwater én kunnen weer volop genieten van de omgeving. Want ik weet zeker dat als je hier in de lente wandelt je geniet van de prachtige omgeving.”

Over dit project

Aanvang

2021-06-15

Looptijd

9 maanden

Status

Afgerond

Het is een klus die we écht samen met het Waterschap en ViForis hebben geklaard.

Koen van der Velden

Uitvoerder

Andere projecten

Bekijk alle projecten