Capaciteitsvergroting N279

Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant
Onze expertises
Infra
Onze werkzaamheden
Beekherstel
Kunstwerken
Wegenbouw

De N279, een drukke provinciale noordzuidverbinding in de provincies Noord-Brabant en Limburg, wordt tussen de aansluiting met rijksweg A2 ’s-Hertogenbosch tot en met de aansluiting rijksweg A50 Veghel verbreed van 2x1 naar 2x2 rijstroken over een lengte van 13,5 km. Daarmee wordt de doorstroming en veiligheid op de op de N279 sterk verbeterd.

Evenwijdig aan het traject ligt deels een beekdal, het stroomgebied van de Aa. Door kanaliseren van de beek in de jaren ’30 zijn veel natuurwaarden verloren gegaan. Met de aanleg van het Dynamisch Beekdal wordt wateroverlast in ’s-Hertogenbosch voorkomen en verbeteren de verloren gegane natuurwaarden van het oppervlaktewater.

 

Het werk wordt in opdracht van de Provincie Noord-Brabant gerealiseerd door Combinatie De Vaart, waarin Ploegam samenwerkt met Dura Vermeer en Van den Biggelaar.

 

Bij de realisatie van het werk voeren we de volgende werkzaamheden uit:

Het ontwerp van wegen, kunstwerken en dynamisch beekdal

  • Ombouwen N279 van 2x1 naar 2x2 rijbanen
  • Bouw 12 kunstwerken
  • Aanleg en inrichten dynamisch beekdal ( fase 5 + 6b )

 

Door een slimme fasering en hinderbeperkende maatregelen, waarborgen we een goede doorstroming van het wegverkeer en zorgen dat aanliggende dorpen bereikbaar blijven. Na oplevering eind 2017 blijft Combinatie de Vaart tot eind 2027 verantwoordelijk voor beheer en onderhoud.

 

Kijk op de website van het project voor meer informatie.

 

Foto's: Jorrit Lousberg. 

"Er is hard gewerkt, zodat de weg een jaar eerder open kon dan gepland!"

Gijs Ploegmakers
Directeur
Gijs Ploegmakers
Aanvang
januari 2015
Looptijd
36 maanden
Combinanten
Dura Vermeer
Van den Biggelaar
Omvang
€ 71.000.000
Status
Afgerond
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief