Hoofdinhoud
Bereikbaarheid & Mobiliteit

Capaciteitsvergroting N279

Opdrachtgever

Provincie Noord-Brabant

Expertise

Infra

Werkzaamheden

Wegenbouw

Kunstwerken

Beekherstel

De N279, een drukke provinciale noordzuidverbinding in de provincies Noord-Brabant en Limburg, werd tussen de aansluiting met rijksweg A2 ’s-Hertogenbosch tot en met de aansluiting rijksweg A50 Veghel verbreed van 2x1 naar 2x2 rijstroken over een lengte van 13,5 km. Daarmee is de doorstroming en veiligheid op de N279 sterk verbeterd.

Evenwijdig aan het traject ligt een beekdal, het stroomgebied van de Aa. Door het kanaliseren van de beek in de jaren ’30 zijn veel natuurwaarden verloren gegaan. Met de aanleg van het Dynamisch Beekdal hebben we wateroverlast in ’s-Hertogenbosch voorkomen en verbeterden we de verloren gegane natuurwaarden van het oppervlaktewater.

 

We realiseerden het project, in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, als combinatie De Vaart, waarin Ploegam samenwerkte met Dura Vermeer en Van den Biggelaar.

 

Bij de realisatie van het werk voerden we de volgende werkzaamheden uit:

  • Het ontwerp van wegen, kunstwerken en dynamisch beekdal;
  • Ombouwen N279 van 2x1 naar 2x2 rijbanen;
  • Bouw 12 kunstwerken;
  • Aanleg en inrichten dynamisch beekdal (fase 5 + 6b)
Er is hard gewerkt, zodat de weg één jaar eerder open was dan gepland!

Gijs Ploegmakers

Directeur

Door een slimme fasering en hinderbeperkende maatregelen, waarborgden we een goede doorstroming van het wegverkeer en zorgden we dat aanliggende dorpen bereikbaar blijven. Na oplevering (eind 2017) blijft Combinatie de Vaart tot eind 2027 verantwoordelijk voor beheer en onderhoud.

Over dit project

Aanvang

2015-01-01

Omvang

€ 71.000.000

Looptijd

36 maanden

Status

Afgerond

Zwarte auto rijdt bij stoplichten met viaduct op de achtergrond
Fietspad met verkeersbord ernaast en viaduct op de achtergrond
Rivier met een houten hekje en groen gras en planten ernaast
Grijze metalen brug over een beek
Luchtfoto van een grijze metalen brug over een beek
Twee auto's rijden over een rotonde met groene struiken in het midden
Brug over beek met verkeersbord over stroommat vee
Viaduct over fietspad
Fietspad onder de N279
Blauwe Ploegam kraan in werkgebied van zand
Fietspad en fietsbrug over een rivier
Oprit en afrit van de N279
Viaduct over weg N279
Twee auto's rijden over rotonde
Blauwe Ploegam vrachtwagen kiept zand
Blauwe kieper rijdt bouwplaats op
Blauwe Ploegam kieper rijdt op oude weg naast nieuw aangelegde weg
Viaduct over de N279
Werkzaamheden naast de N279
Houten bankje op het gras naast een weg
Viaduct over een rivier en weg
Rivier met zand en gras in de achtergrond
Weg met stoplichten en een fietspad ernaast

Andere projecten

Bekijk alle projecten