Hoofdinhoud
Bereikbaarheid & Mobiliteit

Bouwrijp maken Brandevoort Hazenwinkel fase 1

Opdrachtgever

Gemeente Helmond

Expertise

Grondwerk

Infra

Transport

Waterbouw

Werkzaamheden

Grondwerk

Bouwrijp maken

Aanleg riool

In Helmond wordt de wijk Brandevoort uitgebreid. De hele stadswijk wordt in delen bouwrijp gemaakt voor de aanleg van nieuwbouwwoningen, op basis van de behoefte aan extra woningen.

Agrarische grond bouwrijp maken
Aan Ploegam de mooie taak om het gedeelte Hazenwinkel fase 1 bouwrijp te maken, waar diverse woningtypen worden gerealiseerd. De wijk ligt op van oorsprong agrarische grond, die geschikt gemaakt moet worden voor woningbouw. Om dat te doen legt Ploegam wegen aan, voorziet de wijk van riolering en zorgt dat de nutsbedrijven hun voorzieningen aan kunnen leggen. De gemeente heeft er in dit geval voor gekozen om de bouwstraten, die normaliter pas bestraat worden wanneer de woningen klaar zijn, te voorzien van noodbestrating. Zo kunnen de woningbouwers bij hun bouwplaats komen.

 

Twee fasen
De werkzaamheden zijn in twee fasen uitgevoerd. Eerst hebben we de wegen en riolering aangelegd, vervolgens de bouwstraten. In de tussentijd konden nutsbedrijven de nutsvoorzieningen aanbrengen. Dit heeft langer geduurd dan we van tevoren hadden beoogd, onder andere omdat er een wijziging kwam in wetgeving met betrekking tot het gebruik van gas in woningen.

 

Social return
Een onderdeel van de contractvoorwaarden van de gemeente was het toepassen van de zogenoemde SROI-invulling bij het uitvoeren van deze opdracht. SROI staat voor social return on investment en wil zeggen dat je een bepaald percentage van het werk besteedt aan het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om aan deze ‘verplichting’ te voldoen, hebben wij mensen gezocht die konden ondersteunen bij de aanleg van het riool. Hierbij maakten we gebruik van Ampliar, een bureau dat gespecialiseerd is in het selecteren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zoeken geschikte kandidaten, doen een screening, zorgen voor begeleiding en verzorgen de benodigde cursussen. Daarnaast overleggen zij met de controlerende instanties zoals het UWV over de geschiktheid van de kandidaten. Via Ampliar kwamen wij in contact met een statushouder. Een gedreven man, die bereidwillig was om veel te leren en gemotiveerd was om allerlei werkzaamheden te doen. Wij waren zo tevreden met deze medewerker, dat we hem hierna nog op een project hebben kunnen inzetten. Dankzij de werkervaring die hij bij ons heeft opgedaan, heeft hij nu meer kans om voor een volgende job in aanmerking te komen.

Over dit project

Aanvang

2018-05-22

Omvang

€ 631.000

Looptijd

14 maanden

Status

Afgerond

Ik zie de social return niet als een last, maar een mooi middel om mensen weer terug op de arbeidsmarkt te helpen. Het geeft voldoening als dit weer lukt!

Andere projecten

Bekijk alle projecten