Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Beekherstel Reusel de Mierden - Noord

Opdrachtgever

Waterschap De Dommel

Expertise

Grondwerk

Waterbouw

Werkzaamheden

Grondwerk

Aanbrengen grondkerende constructies

Groenvoorzieningen

In opdracht van Waterschap de Dommel werkte Ploegam aan het beekherstel van de Reusel. Dit beekje ontspringt in het zuidwesten van Reusel. Via Reusel en Lage Mierde stroomt het door Landgoed De Utrecht en gaat het uiteindelijk over in de Achterste Stroom. Beken die in Reusel uitmonden zijn o.a. de Belevensche Loop en de Raamloop. 

Het beekherstel kende twee doelen: ten eerste herstelden we de Reusel tussen de Belevensche loop en Wellenseind en richtten we deze in zodat deze voldoet aan de doelstellingen van onder andere de Natura 2000, de Natte natuurparels en Natuur netwerk Brabant. Ten tweede richtten we de oevers van de Belevensche loop zo in, dat er voor de fauna een goede verbinding is tussen de Natte Natuurparel Beleven, het herstelde beekdal van de Reusel en de landgoederen de Utrecht en Wellenseind.

Door samenwerking bereik je het mooiste resultaat

Roy van Emmerik

Projectcoördinator

Roy van Emmerik: “Om dit mogelijk te maken, voerden we verschillende werkzaamheden uit. We verwijderden beplantingen, afrasteringen, duikerelementen en een brug. Vervolgens hebben we de grond uit watergangen, maaiveldverlagingen en gronddepots ontgraven en vervoerd. We verwerkten daarna die grond in ophogingen, kades en watergangen, die we dempten en verondiepten. Door de watergangen te verondiepen, ontstaat er meer stroming, meer zuurstof en meer leven in die watergangen.”

 

Naast het aanbrengen van een wandelpad van halfverharding, brachten we ook duikerelementen, houten brugconstructies, beschoeiingen, voordes, en afrasteringen aan. We voerden ook flora en fauna maatregelen uit. Tot slot brachten we beplanting aan en zaaiden we terreinen in.  

Over dit project

Aanvang

2022-07-14

Omvang

€ 1.677.000

Looptijd

9 maanden

Status

Afgerond

Dronefoto van beek de Reusel met groene weilanden en bomen
Beek de Reusel met zand en gras
Werkzaamheden bij beek de Reusel met een kraan
Dronefoto van beek de Reusel met groene weilanden

Andere projecten

Bekijk alle projecten