Beekherstel Reusel de Mierden - Noord

Opdrachtgever
Waterschap De Dommel
Onze expertises
Waterbouw
Grondwerk
Onze werkzaamheden
Aanbrengen grondkerende constructies
Groenvoorzieningen
Grondwerk

In opdracht van Waterschap de Dommel werkt Ploegam aan het beekherstel van de Reusel. Dit beekje ontspringt in het zuidwesten van Reusel. Via Reusel en Lage Mierde stroomt het door Landgoed De Utrecht en gaat het uiteindelijk over in de Achterste Stroom. Beken die in Reusel uitmonden zijn o.a. de Belevensche Loop en de Raamloop. 

 

Het beekherstel kent twee doelen: ten eerste herstellen we de Reusel tussen de Belevensche loop en Wellenseind en richten we deze in zodat deze voldoet aan de doelstellingen van onder andere de Natura 2000, de Natte natuurparels en Natuur netwerk Brabant. Ten tweede richten we de oevers van de Belevensche loop zo in, dat er voor de fauna een goede verbinding is tussen de Natte Natuurparel Beleven, het herstelde beekdal van de Reusel en de landgoederen de Utrecht en Wellenseind.

 

Roy van Emmerik: “Om dit mogelijk te maken, voeren we verschillende werkzaamheden uit. We verwijderen beplantingen, afrasteringen, duikerelementen en een brug. Vervolgens ontgraven en vervoeren we de grond uit watergangen, maaiveldverlagingen en gronddepots. We verwerken daarna die grond in ophogingen, kades en watergangen, die we dempen en verondiepen. Door de watergangen te verondiepen, ontstaat er meer stroming, meer zuurstof en meer leven in die watergangen.”

 

Naast het aanbrengen van een wandelpad van halfverharding, brengen we ook duikerelementen, houten brugconstructies, beschoeiingen, voordes, en afrasteringen aan. We voeren ook flora en fauna maatregelen uit. Tot slot brengen we beplanting aan en zaaien we terreinen in.  

"Door samenwerking bereik je het mooiste resultaat"

Roy van Emmerik
Projectcoƶrdinator
Roy van Emmerik
Aanvang
juli 2022
Looptijd
9 maanden
Omvang
€ 1.677.000
Status
Afgerond
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief