Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Beekherstel De Branden

Opdrachtgever

Waterschap Hunze en Aa's

Expertise

Grondwerk

Waterbouw

Werkzaamheden

Beekherstel

Aanbrengen damwanden

Grondverzet

Grond vervoeren

In De Branden realiseren we meer ruimte voor water en betere waterkwaliteit. De Branden is een gebied in het Hunzedal, gelegen in de Gemeente Borger-Odoorn. De Branden is het gebied waar het Achterste Diep en het Voorste Diep samenkomen en verder stromen onder de naam Hunze. Ploegam gaat in opdracht van het waterschap aan de slag in het gebied met een duidelijke doelstelling: meer ruimte voor water en betere waterkwaliteit. Ewoud Vaartjes, projectleider, vertelt over het werk: “We richten De Branden in als vochtig tot nat natuurgebied. Het moet resulteren in 240 ha nieuwe natuur en ruimte voor waterberging, wat zorgt voor verbetering van de waterkwaliteit. Daarnaast vervangen we stuwen door vistrappen zodat het gebied ook ‘visvriendelijker’ wordt.”

Ecologisch uitvoeren

Ewoud gaat verder: “Het is een mooi project waarbij uitvoering en ecologie samen optrekken. Het is namelijk een natuurgebied en dat vraagt van ons een zorgvuldige aanpak. In de tender is daar al veel aandacht aan geschonken. Wij kiezen voor aanpak waarin ecologie het ‘ritme’ van de uitvoering bepaalt. We maken dat concreet door een ecoloog aan ons projectteam toe te voegen én door een maatwerkplanning opgesteld door onze ecoloog. Zo weten we dat we ons werk uitvoeren, zonder schade toe te brengen aan de flora en fauna in het gebied.”

 

Uiteenlopende klussen

“We zijn sinds begin april aan de slag in het gebied. Het is een mooi project omdat we tal van uiteenlopende klussen mogen uitvoeren. Je kunt dan denken aan het opruimen van het projectgebied (beplanting, duikers en verhardingen) en grondwerkzaamheden (o.a. dempen en verdiepen watergangen en het natuurtechnisch ontgraven van de beken). Daarnaast maken we onder meer vistrappen, plaatsen we duikers en voetgangersbruggen, brengen we verharding en afrastering aan en zaaien we het terrein uiteindelijk ook weer in.”

 

Vergroten biodiversiteit

“Het is een prachtig werk. Je zit midden in de natuur en werkt aan het realiseren van een nog mooier stukje Nederland. Onze ecoloog heeft ons laten zien wat ons werk oplevert voor de natuur en het is mooi dat wij daadwerkelijk bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit in dit gebied. Ik heb dan ook enorm veel zin om aan de slag te gaan in dit gebied.”

 

Over dit project

Aanvang

2022-04-04

Omvang

€ 2.457.000

Looptijd

12 maanden

Status

Afgerond

Het is mooi dat wij daadwerkelijk bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit

Ewoud Vaartjes

Projectleider

Andere projecten

Bekijk alle projecten