Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Beekherstel De Branden

Opdrachtgever

Waterschap Hunze en Aa's

Expertise

Grondwerk

Waterbouw

Werkzaamheden

Beekherstel

Aanbrengen damwanden

Grondverzet

Grond vervoeren

In De Branden realiseerden we meer ruimte voor water en betere waterkwaliteit. De Branden is een gebied in het Hunzedal, gelegen in de Gemeente Borger-Odoorn. De Branden is het gebied waar het Achterste Diep en het Voorste Diep samenkomen en verder stromen onder de naam Hunze. Ploegam ging in opdracht van het waterschap Hunze en Aa's aan de slag in het gebied met een duidelijke doelstelling: meer ruimte voor water en betere waterkwaliteit. Ewoud Vaartjes, projectleider, vertelt over het werk: “We richtten De Branden in als vochtig tot nat natuurgebied. Het heeft geresulteerd in 240 hectare nieuwe natuur en ruimte voor waterberging, wat zorgt voor verbetering van de waterkwaliteit. Daarnaast vervingen we stuwen voor vistrappen, zodat het gebied ook ‘visvriendelijker’ is geworden.”

Ecologisch uitvoeren

Ewoud gaat verder: “Het was een mooi project waarbij uitvoering en ecologie samen optrokken. Een natuurgebied vraagt van ons een zorgvuldige aanpak. In de tender is daar al veel aandacht aan geschonken. Wij kozen voor een aanpak waarin ecologie het ‘ritme’ van de uitvoering bepaalde. We maakten dat concreet door een ecoloog aan ons projectteam toe te voegen én door een maatwerkplanning opgesteld door onze ecoloog. Zo waren we ervan verzekerd dat we ons werk uitvoerden, zonder schade toe te brengen aan de flora en fauna in het gebied.”

Het is mooi dat wij daadwerkelijk bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit

Ewoud Vaartjes

Projectleider

Uiteenlopende klussen

“In april 2022 zijn we aan de slag gegaan in het gebied. Het was een mooi project, omdat we tal van uiteenlopende klussen uitvoerden. Denk daarbij aan het opruimen van het projectgebied (beplanting, duikers en verhardingen) en grondwerkzaamheden (o.a. dempen en verdiepen watergangen en het natuurtechnisch ontgraven van de beken). Daarnaast maakten we onder meer vistrappen, plaatsten we duikers en voetgangersbruggen, brachten we verharding en afrastering aan en zaaiden we het terrein uiteindelijk ook weer in.”

 

Vergroten biodiversiteit

“Het was een prachtig werk. We zaten midden in de natuur en werkten aan het realiseren van een nog mooier stukje Nederland. Onze ecoloog heeft ons laten zien wat ons werk oplevert voor de natuur en het is mooi dat wij daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het vergroten van de biodiversiteit in dit gebied.”

Over dit project

Aanvang

2022-04-04

Omvang

€ 2.457.000

Looptijd

12 maanden

Status

Afgerond

Dronefoto van weilanden in Natuurgebied de Branden
Werkzaamheden door Ploegam met kranen in De Branden
Werkgebied met zand, gras en water in De Branden
Dronefoto van natuurgebied De Branden en werkzaamheden met gele kranen
Dronefoto van natuurgebied De Branden en werkzaamheden met gele kranen
Dronefoto van werkzaamheden met Ploegam kraan in De Branden
Werkzaamheden in gebied De Branden door Ploegam

Andere projecten

Bekijk alle projecten