Hoofdinhoud
Bereikbaarheid & Mobiliteit

Bedrijvenpark Medel

Opdrachtgever

Bedrijvenpark Medel

Expertise

Infra

Waterbouw

Werkzaamheden

Wegenbouw

Aanleg fietsbrug

Watergangen graven

Aanleg stuwen

Aanleg voetgangersbrug

In een bouwteamsamenwerking met Bedrijvenpark Medel werken we samen aan de ontwikkeling van een bedrijventerrein. In Medel, gelegen in de Gelderse gemeente Tiel en Neder-Betuwe, leggen we dit bedrijventerrein aan. We startten al in 2018 met het bouwteam, maar in maart zijn begonnen met de uitvoering. Projectleider Roy Visser vertelt meer over de werkzaamheden die we daar uitvoeren. 

"We graven enkele waterpartijen als watercompensatie voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein. De waterpartijen hebben een waterdichte kleilaag van één meter om te voorkomen dat het water in de grond verdwijnt. Daarom graven we de waterpartijen één meter dieper uit dan nodig. Hierna vullen we de hele partij weer met klei en graven we het eindprofiel erin. Doordat wij op deze slimme manier de klei aanbrengen, is er geen grootschalige en dure bemaling nodig."

Door onze slimme aanbreng van klei, hoeven we geen grootschalige bemaling in te zetten

Roy Visser

Projectleider

Roy vervolgt: "We breken de huidige 60 km/u weg op, omdat deze dwars door het toekomstige bedrijventerrein loopt. Onder deze weg bevindt zich vervuild materiaal dat we saneren. De nieuwe weg leggen we om de waterpartijen heen, zodat doorgaand verkeer ook in de nieuwe situatie van A naar B kan. Als toevoeging realiseren we een achttien meter lange stalen fiets- en voetgangersbrug. Ook realiseren we 3 stuwen, waarvan de kleinste vijf meter en de grootste veertien meter lang is." 

Over dit project

Aanvang

2023-03-06

Omvang

€ 1.724.911

Looptijd

9 maanden

Status

In uitvoering

Blauwe Ploegam kraan schept zand in bak achter tractor in Medel
Bouwplaats Medel met kranen en tractoren in het zand
Blauwe Ploegam kraan aan het werk met water en zand in Medel
Bedrijvenpark Medel water met zand en bomen

Andere projecten

Bekijk alle projecten