Hoofdinhoud
Waterveiligheid

Baggeren Stadswateren Roermond

Opdrachtgever

Gemeente Roermond

Expertise

Grondwerk

Werkzaamheden

Baggeren

In samenwerking met de gemeente Roermond baggert Ploegam de stadswateren in Roermond. Door de slib te verwijderen en af te voeren verbeteren we de waterkwaliteit van de stadswateren en herstellen we de stadswateren weer in ere. 

Slibvorming

De afgelopen decennia ontstond er slibvorming in de stadswateren van Roermond. In 2020 benaderde de gemeente Roermond de markt om dit probleem op te lossen in een bouwteam. Wij hebben op basis van het beste plan van aanpak voor het bouwteam de aanbesteding gewonnen. De voorbereidingen van het project hebben we in de vorm van een bouwteam uitgevoerd. Samen met de gemeente zochten wij als bouwteam naar de beste uitvoeringsmethode voor het verwijderen van het slib. Hierbij moesten we letten op het voorkomen van schade aan de aanwezige vijverbodem, het voorkomen van overlast, en de ecologische randvoorwaardes van de gemeente.

Samen met de gemeente Roermond maken we de wateren weer schoon en Roermond weer een stukje mooier

Jean-Luc Hamers

Uitvoerder

Uitvoeringsfase

Jean-Luc Hamers: “Momenteel zitten we in de uitvoeringsfase van het project, die is gestart in januari 2021. Zo begonnen we met het baggeren van de vijver bij het Kasteel Hattem en hebben we vervolgens de Maasnielderbeek gebaggerd. Het slib voeren we vervolgens met vloeistofdichte vrachtwagens af.”

Het project duurt in totaal drie jaar. De verschillende locaties van het project verdeelden we over verschillende fases. Ieder jaar baggeren we een aantal wateren in de gemeente. We kiezen de periode van uitvoering steeds zorgvuldig uit. Daarbij houden we rekening met de ecologie in de omgeving en de mate van overlast die we veroorzaken. Dit betekent dat de uitvoering over het algemeen tussen december en februari plaats vindt.

Over dit project

Aanvang

2021-01-13

Omvang

€ 980.000

Looptijd

72 maanden

Status

In uitvoering

Stadswateren Roermond met bomen en huizen op de achtergrond
Bagger werkzaamheden bij Stadswateren Roermond
Bagger werkzaamheden bij Stadswateren Roermond met oranje kraan
Oranje kraan op heuvel met bomen op de achtergrond
Stadswateren Roermond met bomen op de achtergrond
Oranje kraan aan het baggeren bij de Stadswateren in Roermond

Andere projecten

Bekijk alle projecten