Hoofdinhoud
Bereikbaarheid & Mobiliteit

Aanleg Zilverbaan in Veldhoven

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven

Expertise

Grondwerk

Infra

Transport

Werkzaamheden

Ecologische voorzieningen

Groenaanplant

Ontwerp en realisatie

Aanbrengen verlichting

Eekhoornpassages

Vleermuishopover

Ecoduikers

In Veldhoven gaat Ploegam met Heijmans Infra aan de slag met de aanleg van de Zilverbaan: de weg die een aantal belangrijke wegen en een nieuwe wijk in Veldhoven moet gaan verbinden.

De Zilverbaan sluit aan op een eerder gerealiseerde rotonde: in 2013 is die al voorbereid op de aantakking van de Zilverbaan. De gemeente Veldhoven bereidt zich dus al lang voor op de komst van de ZIlverbaan! 

 

Wat gaan we maken?

De weg bestaat uit twee gescheiden rijbanen voor autoverkeer, geschikt voor 50 km per uur. Ter hoogte van de Oerlese bossen ligt de weg nog verdiept, in verband met een verdiepte rotonde voor een kruising met het bosgebied en recreatieve routes. Ook het tweezijdig fietspad wordt meegenomen, evenals de aanleg van twee betonnen rotondes en een zogenoemde ovonde of ovatonde: een ovalen rotonde. Deze afwijkende rotondevorm is om verkeerskundige redenen gekozen. 

 

Ecologische voorzieningen

De Zilverbaan bevindt zich straks in een bosrijk gebied met veel natuur en diens bewoners. Ook daar wordt aan gedacht: er komt een 'vleermuishopover', een passage die de vleermuizen in het gebied over de weg leidt en zo de vleermuizenroute intact houdt. Er komt een touwladder waarmee eekhoorns de Zilverbaan kunnen oversteken. Voor kleine amfibieën en dassen worden tunnels onder de weg aangelegd. 

 

Crematorium

Midden in het werk bevinden zich ook een begraafplaats en crematorium. Dat moet natuurlijk bereikbaar blijven tijdens de werkzaamheden. Daarom wordt begonnen met het maken van een bypass, zodat bezoekers het crematorium en de begraafplaats kunnen blijven bereiken. 

Over dit project

Aanvang

2017-10-01

Omvang

€ 2.868.800

Looptijd

10 maanden

Status

Afgerond

We houden ook rekening met de natuur: eekhoorns, vleermuizen en kleine amfibieën krijgen hun eigen oversteek!

Chris Ploegmakers

Directeur

Andere projecten

Bekijk alle projecten