Hoofdinhoud
Bereikbaarheid & Mobiliteit

Aanleg Zilverbaan in Veldhoven

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven

Expertise

Grondwerk

Infra

Transport

Werkzaamheden

Ecologische voorzieningen

Groenaanplant

Ontwerp en realisatie

Aanbrengen verlichting

Eekhoornpassages

Vleermuishopover

Ecoduikers

In Veldhoven heeft Ploegam met Heijmans Infra de aanleg van de Zilverbaan gerealiseerd: de weg die een aantal belangrijke wegen en een nieuwe wijk in Veldhoven met elkaar verbindt. 

De Zilverbaan sluit aan op een eerder gerealiseerde rotonde: in 2013 is die al voorbereid op de aantakking van de Zilverbaan. De gemeente Veldhoven heeft zich dus lang voorbereid op de komst van de ZIlverbaan! 

 

Wat gaan we maken?

De weg bestaat uit twee gescheiden rijbanen voor autoverkeer, geschikt voor 50 km per uur. Ter hoogte van de Oerlese bossen ligt de weg nog verdiept, in verband met een verdiepte rotonde voor een kruising met het bosgebied en recreatieve routes. Ook het tweezijdig fietspad hebben we meegenomen, evenals de aanleg van twee betonnen rotondes en een zogenoemde ovonde of ovatonde: een ovalen rotonde. Deze afwijkende rotondevorm is om verkeerskundige redenen gekozen. 

We houden rekening met de natuur: eekhoorns, vleermuizen en kleine amfibieën krijgen hun eigen oversteek!

Chris Ploegmakers

Directeur

Ecologische voorzieningen

De Zilverbaan bevindt zich nu in een bosrijk gebied met veel natuur en diens bewoners. Ook daar hebben we aan gedacht: we realiseerden een 'vleermuishopover', een passage die de vleermuizen in het gebied over de weg leidt en zo de vleermuizenroute intact houdt. Ook maakten we een touwladder waarmee eekhoorns de Zilverbaan oversteken. Voor kleine amfibieën en dassen legden we tunnels onder de weg aan. 

 

Crematorium

Midden in het werk bevinden zich ook een begraafplaats en crematorium. Die moesten natuurlijk bereikbaar blijven tijdens de werkzaamheden. Daarom maakten we eerst een bypass, zodat bezoekers het crematorium en de begraafplaats altijd konden bereiken. 

Over dit project

Aanvang

2017-10-01

Omvang

€ 2.868.800

Looptijd

10 maanden

Status

Afgerond

Plattegrond van Veldhoven Zilverbaan en Kempenbaan
Man met oranje veiligheidshesje op straat met meetapparatuur

Andere projecten

Bekijk alle projecten