Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Aanleg EVZ Ekkersrijt Fase 1 Eindhoven

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

Expertise

Grondwerk

Werkzaamheden

Grondwerk

Bouwteam

Natuurontwikkeling

De beekloop Ekkersrijt, waar het bekende bedrijfsterrein naar vernoemd is, in Eindhoven is door de Provincie Noord-Brabant aangewezen als een Ecologische Verbindingszone. De beekloop was echter nog niet als zodanig ingericht en dus ook niet zichtbaar. En hier lag een mooie taak voor de gedreven doeners bij Ploegam. 

Ecologische verbindingszones (EVZ) vormen een essentiële bouwsteen van het Natuurnetwerk Brabant. Als dieren en planten geen uitwisseling hebben met dieren en planten in andere gebieden lopen zij het risico om uit te sterven. EVZ voorkomen dit, doordat zij natuurgebieden verbinden voor het leef- en voortplantingsgebied voor flora en fauna. 

Werken aan een ecologische verbindingszone voor mens en dier; dat vind ik altijd leuk om te doen

Jan van Lokven

Machinist

De nieuw ingerichte EVZ (ecologische verbindingszone) op de Nieuwe Achtse Heide in Eindhoven Noordwest verbindt het knooppunt NNB & EVZ Beatrixkanaal en de EVZ Ekkersrijt bovenstrooms, met de EVZ Ekkersrijt benedenstrooms. Vanaf het Beatrixkanaal loopt de ingerichte EVZ een beperkte afstand tussen bosjes, vervolgens hoofdzakelijk door akkers en tenslotte, net vóór verkeersknooppunt Batadorp, nog langs een natuurterrein van de Staat.

Over dit project

Aanvang

2022-05-23

Looptijd

2 maanden

Status

Afgerond

Bouwplaats van zand met een blauwe Ploegam kraan op de achtergrond
Foto vanuit vliegtuig van uitgestrekt natuurgebied
Viaduct met vrachtwagen over natuurgebied met beek en gras
Bovenaanzicht natuurgebied met weilanden en een beek

Andere projecten

Bekijk alle projecten