Hoofdinhoud

Werk in uitvoering: BRM Port of Urk

07-03-2024

Doen
Urk
#gemeente
bouwrijp

De werkzaamheden ‘op’ Urk zijn in volle gang. In opdracht van de gemeente Urk maken we het bedrijventerrein van Port of Urk bouwrijp. Het zand verplaatsten we op een innovatieve manier: we werkten met een transportband over de weg. Projectleider Erwin Vis vertelt meer over de vorderingen van het project naast het voormalig eiland Urk.

Een goede voorbereiding

Erwin: “We zijn nu klaar met het grootgrondverzet en de watergangen zijn gegraven. De percelen zijn inmiddels opgehoogd en de voorbelasting ligt erop, waardoor de zettingstijd is ingegaan. Deze werkperiode staat in het teken van voorbereidende werkzaamheden, zodat we begin april weer buiten aan de slag kunnen. De wegcunetten voor het riool maakten we gereed en nu bereiden we de bemaling voor rioleringswerkzaamheden voor. De bemalings- en rioleringswerkzaamheden duren tot augustus van dit jaar. Verder zijn we bezig met de voorbereiding van een gestuurde boring. Onder de N352 komen 3 boringen onder elkaar te liggen, elk met een 90 centimeter doorsnede. De leidingen liggen straks 20 meter diep en zijn ieder 250 meter lang. De gestuurde boringen voeren we in mei en juni uit.”

Uit hetzelfde hout gesneden

Erwin prijst de ondernemingszin van de gemeente Urk. “Als de gemeente Urk een probleem ziet, bedenken ze daar zelf een oplossing voor en ze zijn niet bang om buiten de gebaande paden te treden. Een mooi voorbeeld hiervan is Energienet Urk. Visverwerkende bedrijven op Urk hebben veel warmte over. Deze warmte komt vrij bij het koelen en vriezen van vis. Door de ontwikkeling van Energienet Urk wordt de restwarmte van bedrijven op Port of Urk ingezet om woningen van de nieuwe woonwijk te verwarmen. Nadat het warme water de woningen heeft verwarmd, gaat het afgekoelde water terug naar de visverwerkers. Hiermee kunnen zij hun koel- en vriesmachines efficiënter laten draaien. Het overschot aan warmte en koude wordt opgeslagen in de bodem, voor gebruik op een later moment. Een bijzonder innovatief concept. Dit idee sluit mooi bij hoe wij als Ploegam werken: we gaan uitdagingen niet uit de weg. Om met Pippi Langkous te spreken: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’.”

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws