Hoofdinhoud

Startsein voor uitvoering Dijkversterking Tiel-Waardenburg

14-04-2023

Dijkwerkers
Dijkversterking
Samenwerking
Elektrisch
Emissieloos

De dijkversterking Tiel-Waardenburg kan van start: bestuurders van Waterschap Rivierenland, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, gemeente West-Betuwe, gemeente Tiel en bouwcombinatie Mekantie Diek hebben vrijdag de eerste elektrische materieelstukken voor de dijkversterking officieel 'aan' gezet. 

De komende jaren versterkt Bouwcombinatie Mekante Diek - bestaande uit Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer - de dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2), in opdracht van Waterschap Rivierenland. Vanaf deze maand beginnen we met onder andere het grondwerk voor het versterken van de dijk en het aanbrengen van damwanden. 

Twintig kilometer 

Het gaat om 20 kilometer dijk. We gaan de dijk verhogen, bermen aanleggen en damwanden aanbrengen. De werkzaamheden vinden plaats in verschillende uitvoeringsvakken tegelijk en starten aan de oost- en westkant van het projectgebied (bij Tiel en bij Waardenburg). De verwachting is dat de werkzaamheden aan de dijk eind 2026 klaar zijn. 

 

Digitaal Bezoekerscentrum

Voor het project is een digitaal bezoekerscentrum ontwikkeld, waar actuele informatie te vinden is over de voortgang van het project: www.dijkversterkingtielwaardenburg.nl. Rechtstreeks informatie ontvangen over de werkzaamheden kan via de BouwApp.

Hoogwaterbeschermingsprogramma 

Dijkversterking Tiel-Waardenburg maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het Rijk en de waterschappen werken samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken worden de komende dertig jaar versterkt, waarvan 400 kilometer in het Rivierengebied. 

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws