Hoofdinhoud

Start werkzaamheden natuurherstel Reigersbroek

04-06-2021

Samen op weg naar een nieuw Reigersbroek

Stichting het Limburgs Landschap is al sinds 2007 bezig met natuurherstel om het Reigersbroek om te vormen tot vennen en vochtige hooilanden. Door het perceelsgewijs ontgraven van de voedselrijke en vermeste bovenlaag, komt voedselarme grond aan de oppervlakte. In de lage terreindelen ontstaan (al dan niet tijdelijke) plassen en vennen, die geleidelijk overgaan in de hogere en drogere randen. De natte graslanden en de overgangszones van natte naar droge en schrale graslanden en de nabijgelegen bossen zijn voor veel planten- en diersoorten bijzonder aantrekkelijk. In het herstelde deel zijn bijzondere planten en dieren teruggekeerd, waaronder de blauwborst. Vanuit de uitkijktoren is de natuurontwikkeling van het Reigersbroek mooi te overzien.

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws