Start werkzaamheden natuurherstel Reigersbroek

4 juni 2021|Marijn Arts

In opdracht van Stichting het Limburgs Landschap werken we momenteel aan het natuurherstel van het Reigersbroek. In de komende weken graven we in het noordelijke deel van het Reigersbroek 4,5 hectare bovenlaag af en voeren deze fosfaatrijke laag af. Zo ontstaan voedselarme omstandigheden waar zeldzame soorten die hier thuis horen bij gedijen. Daarna wordt zadenrijk maaisel uitgereden van goed ontwikkelde schrale graslanden. Verwacht wordt dat in de drogere delen soorten als rapunzelklokje en zandblauwtje en in de vochtige delen onder andere zompvergeet-me-nietje zich gaan vestigen. Daarnaast kan ook een soort als levendbarende hagedis van deze ontwikkelingen profiteren. 

 

Samen op weg naar een nieuw Reigersbroek

Stichting het Limburgs Landschap is al sinds 2007 bezig met natuurherstel om het Reigersbroek om te vormen tot vennen en vochtige hooilanden. Door het perceelsgewijs ontgraven van de voedselrijke en vermeste bovenlaag, komt voedselarme grond aan de oppervlakte. In de lage terreindelen ontstaan (al dan niet tijdelijke) plassen en vennen, die geleidelijk overgaan in de hogere en drogere randen. De natte graslanden en de overgangszones van natte naar droge en schrale graslanden en de nabijgelegen bossen zijn voor veel planten- en diersoorten bijzonder aantrekkelijk. In het herstelde deel zijn bijzondere planten en dieren teruggekeerd, waaronder de blauwborst. Vanuit de uitkijktoren is de natuurontwikkeling van het Reigersbroek mooi te overzien.

 

1Limburg heeft een mooie reportage over het project gemaakt, die kun je via onderstaande link bekijken:

https://www.1limburg.nl/nieuwe-fase-herstel-natuurgebied-reigersbroek?context=default

 

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief