Hoofdinhoud

Stadsdijken Zwolle boekt resultaat

17-06-2022

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zocht voor het omvangrijke dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle naar stabiliteit en financiële voorspelbaarheid. Deze werd gevonden in een innovatieve samenwerking met een alliantie van marktpartijen. Als Dijkteam Zwolle werkt WDODelta samen met aannemerscombinatie Dura Vermeer-Ploegam, met ondersteuning van advies- en ingenieursbureaus TAUW, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten, aan de dijkversterking. De samenwerking strekt zich uit van alle facetten van de planuitwerking tot de realisatie en is gebaseerd op volledige transparantie.

 

“Voor ons als waterschap is deze aanpak best spannend,” vertelt David van Raalten, directielid WDODelta. “De bereidheid én het vermogen om open en transparant samen te werken is een grote verdienste van zowel het waterschap als van de alliantie. Door vanaf het begin de krachten te bundelen wisten we zowel technische als financiële risico’s beter in de hand te houden en maatschappelijke kosten te besparen.”

 

Meer weten? Bekijk dan de video over de samenwerking binnen Dijkteam Zwolle.

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws