Hoofdinhoud

Project Pannerdensch Kanaal krijgt energieboost door elektrische innovatie van Ploegam

06-06-2023

Duurzaamheid
Innovatie
Pannerdensch kanaal
Elektrisch
Elektrischemachines
Biogas

Met elektrische rupskranen en tractoren zorgen Ploegam en Rijkswaterstaat voor droge voeten en veilige scheepvaart


Bij het Pannerdensch Kanaal werkt Ploegam in opdracht van Rijkswaterstaat aan de verlaging van 35 kribben en vijf oevers. Het doel: een adequate afvoer van water, zodat bij laagwater het Pannerdensch Kanaal bevaarbaar blijft voor de scheepvaart en bij hoogwater het water sneller wegstroomt. Dat doet de Osse aannemer niet met regulier grondverzetmaterieel, maar elektrisch: met machines die werken op basis van accupakketten.

Toen Rijkswaterstaat de krib- en oeververlaging van het Pannerdensch Kanaal in de markt zette, waren er nog geen eisen om neutraal te werken door elektrisch materieel. Maar door de wil om stikstofemissie terug te dringen is gekeken naar kansen om de duurzaamheidsdoelstelling van het project uit te breiden. De investering van het Rijksprogramma Klimaatneutrale- en Circulaire Infra (KCI) gaf hier een extra stimulans aan.

Financiële impuls

En daarom kon Ploegam door impulsgelden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en het Rijksprogramma KCI, aan de slag met elektrisch materieel. Nu worden de kribben en oevers verlaagd met behulp van drie elektrische rupskranen en drie elektrische tractoren. Gijs Ploegmakers vertelt over de machines: “Er gaan verwisselbare accupakketten van 400 kWh in. Dat is evenveel als vijf Tesla’s! Zo kan een rupskraan de hele dag, en zo nodig nog langer, draaien.”

 

Baanbrekend, want het werken met elektrisch materieel stond vier jaar geleden nog in de kinderschoenen.

 

Ploegam ging als een van de eerste partijen aan de slag met de elektrificatie van zwaar grondverzetmaterieel en kon dankzij deze subsidie de eerste machines in de markt ontwikkelen. Met de huidige machines bespaart de aannemer 370 kg CO2 per uur. “Onze generatie moet niets meer doen waar de maatschappij en de omgeving negatieve gevolgen van ondervinden”, aldus Ploegmakers.

Opladen

Een grote uitdaging in het elektrisch werken zat hem niet alleen in de ontwikkeling van machines, maar ook in het uitdokteren van de laadinfrastructuur. Want midden op een krib aan het Pannerdensch Kanaal is groene stroom moeilijk te vinden. Daarvoor werkt Ploegam samen met de jonge ondernemers van Powercrumbs. Zij leveren biogasaggregaten: aggregaten die overtollig biogas, dat vrijkomt bij waterzuiveringsinstallaties en voorheen werd afgefakkeld, omzetten in elektriciteit. Eén opslagcontainer met biogas biedt genoeg energie om een 30 tons rupskraan – die een dag op een volle accu kan werken – een week lang op te laden.

Over het project

De Nederlandse rivieren krijgen steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ook het Pannerdensch Kanaal. In het kanaal liggen kribben: stenen 'dwarsliggers' in de rivier die bij normale waterstanden de afvoer van water, ijs, grind en zand reguleren en ervoor zorgen dat de vaargeul op zijn plaats en op diepte blijft. Tegelijkertijd vormen de kribben tijdens hoogwater ook obstakels die de snelle afvoer van water verhinderen en zorgen voor hogere waterstanden. Dat is ongewenst. Daarom verlagen Rijkswaterstaat en Ploegam de kribben, en een vijftal oevers. Dit levert in hoogwatersituaties een waterstandsdaling van 5 centimeter op.

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws