Hoofdinhoud

Ploegam brengt de natuur bij Landgoed Tongelaar weer tot bloei

29-06-2023

Grondige denkers, gedreven doeners
#natuurontwikkeling
#ploegampower

De natuurgebieden De Gagel en De Hoeven – bij Landgoed Tongelaar – deden eeuwenlang dienst als hooi- en weilanden. In opdracht van Brabants Landschap realiseren wij een grotere variatie in natuur én een toename in biodiversiteit. Uitvoerder Niels Radix (Ploegam) en gebiedsbeheerder Gijs Looijen (Brabants Landschap) vertellen meer over dit mooie project in deze prachtige omgeving.

Werk met werk maken

“Het hele gebied beslaat zo’n 45 hectare grond, waarvan we in totaal zo’n 25 hectare afplaggen,” vertelt onze uitvoerder Niels Radix. “We zijn zo’n vier weken geleden begonnen met afplaggen. Dat houdt in dat we het maaiveld verlagen: we plaggen de voedingsrijke bodem af tot de oorspronkelijke schrale grond overblijft. In de praktijk houdt dat in dat we 20 tot 40 centimeter van de bodem afgraven. Hierdoor komt de grondwaterstand dichterbij de oppervlakte en ontstaat er meer biodiversiteit.” In totaal graaft Ploegam 70.000 kuub grond af. Voor de afvoer van de grond zetten we vrachtwagens in. De grond uit dit project zetten we in bij verschillende projecten. Niels: “Een deel van de grond vervoeren we met vrachtwagens naar de projecten Dijkversterking Wolferen-Sprok en Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal. Het andere deel gaat met behulp van trekkers naar boeren in de omgeving die de grond op hun eigen land gebruiken. Zo is dit project weer een mooi voorbeeld van ‘werk met werk maken’.

 

Terug in de tijd

“De grond was hier sterk verdroogd,” legt Gijs Looijen van Brabants Landschap uit. “De huidige bodem voedingsrijk. Hierdoor groeien er wel grassen, maar geen bloemen of kruiden. Dat wilden we veranderen en daarom verschraalt Ploegam de bodem. Hoe schraler de bodem, hoe beter het is voor de biodiversiteit. We gaan met dit project terug in de tijd, waardoor flora zoals de blauwe knoop, dotterbloem en Spaanse ruiter weer volop bloeien.”

 

Blauw grasland

Onze werkzaamheden blijven niet bij afplaggen. Niels: “We leggen ook houtwallen aan, schonen en verondiepen sloten en plaatsen duikers en stuwen om kwelwater vast te houden en overschot aan regenwater af te voeren. Daarnaast verspreiden we een maaisel van diverse maaigraslanden, waaronder maaisel van blauwgraslanden. In 2016 was er verspreid over Nederland nog slechts 30 hectare blauwgrasland over, terwijl deze hooilanden typisch zijn voor het oer-Hollandse landschap. Daarom is het mooi dat het blauwgrasland hier straks groeit.”

 

Meer weten? 

Wil je meer lezen over het project? Neem dan een kijkje op de projectwebsite van Brabants Landschap.

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws