Hoofdinhoud

Trede 2 Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

10-12-2019

certificering
Prestatieladder sociaal ondernemen
Pso

Ploegam heeft trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! Dinsdag reikte wethouder Kees van Geffen van de gemeente Oss het certificaat officieel uit tijdens een rondetafelsessie van de Kracht van New Business Oss. Tijdens deze sessie gingen vertegenwoordigers van drie Osse bedrijven die onlangs het PSO-certificaat behaalden – Ploegam, Wihabo en QRS Healthcare – met elkaar en met de wethouder, bestuurder van PSO-Nederland Yuri Starrenburg en coördinator Social Return bij IBN Guus Weitzel, onder leiding van De Kracht van New Business Oss, in gesprek over sociaal ondernemen.

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument en keurmerk van TNO, dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door TÜV Rheinland Nederland blijkt dat Ploegam op een kwalitatief goede manier werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Sociaal in de maatschappij

Directeur Gijs Ploegmakers vertelt: “Wij vinden het belangrijk om als bedrijf sociaal in de maatschappij te staan – hier hebben wij altijd bewust en onbewust invulling aan gegeven. Maar nu kunnen we het ook tastbaar maken voor onze partners en opdrachtgevers: we zijn nu herkenbaar sociaal ondernemer.” Ploegam werft de laatste jaren al actief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en koopt zoveel mogelijk in met oog op social return on investment. “We hebben dus niet echt extra inspanningen geleverd om een hoge score te behalen, maar hebben het voor de certificerende instantie én voor onszelf inzichtelijk gemaakt. Dat is ons veel waard.”

 

‘Inclusief werkgeverschap’

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te bieden, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor om producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Zo werken we mee aan een zogenoemde ketenstimulering: door meer organisaties socialer te laten ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving! De certificerende instantie beschrijft: “De organisatie heeft een grote bereidheid om potentiële doelgroep-medewerkers die solliciteren, een kans te geven. Motivatie is belangrijker dan de scholings- of ervaringsachtergrond. Indien nodig wordt geïnvesteerd in het aanpassen van hulpmiddelen: zo is voor een chauffeur met fysieke beperking een vrachtwagen met automatische versnellingsbak aangeschaft. Ook vervult de directie een actieve rol in het leveren van extra ondersteuning aan doelgroep-medewerkers.”

 

Trede 2

Wij hebben op de PSO-Prestatieladder trede 2 behaald. Dat betekent dat we ruim bovengemiddeld presteren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

 

Meer informatie over de PSO-ladder kun je vinden op https://www.pso-nederland.nl/
Meer informatie over de Kracht van New Business Oss, een uitvoeringsprogramma in de gemeente Oss dat als doel heeft de werkgelegenheid in Oss een boost te geven, is te vinden op https://newbusinessoss.nl/

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws