Hoofdinhoud

Ondertekening contract Dijkversterking Nieuw Bergen

13-09-2022

Dijkversterking
Waterschap
Hwbp

In 2023 gaat bouwcombinatie Ploegam en Dura Vermeer definitief van start met dijkversterking Nieuw Bergen. Dit is het vijfde dijktraject van het Hoogwaterbeschermings-programma van Waterschap Limburg. Dijkversterkingsproject Nieuw Bergen wordt zowel versterkt als verhoogd en het totale tracé gaat van 1,831 kilometer naar 2,752 kilometer vanwege aansluitingen op hoge gronden. De komende tweeëneenhalf tot drie jaar wordt er gewerkt om Nieuw Bergen hoogwaterveilig te maken.
 
Werken aan een hoogwaterveilig Limburg
Naast Blerick - Bij de oude Gieterij, Beesel en Heel is ook Nieuw Bergen binnen drie jaar hoogwaterveilig. De uitvoering van de dijkversterking Nieuw Bergen is gegund aan bouwcombinatie Ploegam en Dura Vermeer. De combinatie gaat verder onder de naam Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen. 

 

Gijs Ploegmakers, algemeen directeur Ploegam, en Roelant Veldboer, directeur van Dura Vermeer, van Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen: “Een dijkversterking kan een heftige ingreep zijn voor de omwonenden. Daarom betrekken wij hen bij onze werkzaamheden en houden wij rekening met hun belangen en wensen. Samen zorgen wij ervoor dat de omgeving ook in de toekomst beschermd is tegen de kracht van hoogwater van de Maas.”

 

Wat gaat er gebeuren?
De huidige kering wordt gevormd door een combinatie van aangelegde waterkering, het weglichaam van de provinciale weg N271 en noodmaatregelen tijdens hoogwater. In het dijkversterkingsproject wordt de 1,831 kilometer lange kering versterkt en vindt de benodigde aansluitingen naar de hoge gronden plaats. Na de dijkversterking is het dijktraject 2,752 kilometer lang.

Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen gaat het eerste jaar vooral alle voorbereidingen van de versterking uitvoeren. Het gaat dan om het uitvoeren van de onderzoeken zoals bodemonderzoek, flora en fauna onderzoek, niet gesprongen explosieven onderzoek en het verleggen van kabels en leidingen. Dit betekent dat het grotere werk met bijvoorbeeld het verplaatsen van grond voor het versterken van de dijk vooral in 2024 en 2025 plaatsvindt. De directe omgeving wordt hierover goed geïnformeerd.

 

In afwachting van uitspraak Raad van State
Vier beroepen zijn ingediend bij de Raad van State. Op hoofdlijnen gaan deze over de ligging van het dijktracé op een bepaald deel waar hoofdzakelijk de aansluiting wordt gezocht met de hoge gronden en de consequenties die dit heeft voor de bedrijfsvoering van de plaatselijke agrariërs. Voor de werkzaamheden die daar plaatsvinden zijn we in afwachting van de zitting die op 11 januari 2023 plaatsvindt. De uitspraak wordt zodra deze bekend is via de nieuwsbrief dijkversterkingen gedeeld.

 

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Dijkversterking Nieuw Bergen is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland.

 

Foto door FotoStudio Ingrid Driessen
Van links naar rechts: Sabine Kern en Jos Teeuwen (staand) van het waterschap, Gijs Ploegmakers van Ploegam en Roelant Veldboer van Dura Vermeer.

In 2023 gaat bouwcombinatie Ploegam en Dura Vermeer definitief van start met dijkversterking Nieuw Bergen. Dit is het vijfde dijktraject van het Hoogwaterbeschermings-programma van Waterschap Limburg. Dijkversterkingsproject Nieuw Bergen wordt zowel versterkt als verhoogd en het totale tracé gaat van 1,831 kilometer naar 2,752 kilometer vanwege aansluitingen op hoge gronden. De komende tweeëneenhalf tot drie jaar wordt er gewerkt om Nieuw Bergen hoogwaterveilig te maken.
 
Werken aan een hoogwaterveilig Limburg
Naast Blerick - Bij de oude Gieterij, Beesel en Heel is ook Nieuw Bergen binnen drie jaar hoogwaterveilig. De uitvoering van de dijkversterking Nieuw Bergen is gegund aan bouwcombinatie Ploegam en Dura Vermeer. De combinatie gaat verder onder de naam Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen. 

Gijs Ploegmakers, algemeen directeur Ploegam, en Roelant Veldboer, directeur van Dura Vermeer, van Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen: “Een dijkversterking kan een heftige ingreep zijn voor de omwonenden. Daarom betrekken wij hen bij onze werkzaamheden en houden wij rekening met hun belangen en wensen. Samen zorgen wij ervoor dat de omgeving ook in de toekomst beschermd is tegen de kracht van hoogwater van de Maas.”

 

Wat gaat er gebeuren?
De huidige kering wordt gevormd door een combinatie van aangelegde waterkering, het weglichaam van de provinciale weg N271 en noodmaatregelen tijdens hoogwater. In het dijkversterkingsproject wordt de 1,831 kilometer lange kering versterkt en vindt de benodigde aansluitingen naar de hoge gronden plaats. Na de dijkversterking is het dijktraject 2,752 kilometer lang.

Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen gaat het eerste jaar vooral alle voorbereidingen van de versterking uitvoeren. Het gaat dan om het uitvoeren van de onderzoeken zoals bodemonderzoek, flora en fauna onderzoek, niet gesprongen explosieven onderzoek en het verleggen van kabels en leidingen. Dit betekent dat het grotere werk met bijvoorbeeld het verplaatsen van grond voor het versterken van de dijk vooral in 2024 en 2025 plaatsvindt. De directe omgeving wordt hierover goed geïnformeerd.

 

In afwachting van uitspraak Raad van State
Vier beroepen zijn ingediend bij de Raad van State. Op hoofdlijnen gaan deze over de ligging van het dijktracé op een bepaald deel waar hoofdzakelijk de aansluiting wordt gezocht met de hoge gronden en de consequenties die dit heeft voor de bedrijfsvoering van de plaatselijke agrariërs. Voor de werkzaamheden die daar plaatsvinden zijn we in afwachting van de zitting die op 11 januari 2023 plaatsvindt. De uitspraak wordt zodra deze bekend is via de nieuwsbrief dijkversterkingen gedeeld.

 

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Dijkversterking Nieuw Bergen is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland.

 

Foto door FotoStudio Ingrid Driessen
Van links naar rechts: Sabine Kern en Jos Teeuwen (staand) van het waterschap, Gijs Ploegmakers van Ploegam en Roelant Veldboer van Dura Vermeer.

Foto door FotoStudio Ingrid Driessen Van links naar rechts: Sabine Kern en Jos Teeuwen (staand) van het waterschap, Gijs Ploegmakers van Ploegam en Roelant Veldboer van Dura Vermeer.

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws