Hoofdinhoud

Nieuwe mijlpaal bereikt in project

13-09-2022

Provincie noord-brabant
Waterschap brabantse delta
Staatsbosbeheer

Wat is het project Noordrand Midden?

 

Om natte natuur een kans te geven zich te ontwikkelen, verbeteren we de waterhuishouding in Noordrand Midden. Nu zijn de waterpeilen in het gebied vaak nog te laag en is de waterkwaliteit te voedselrijk voor de planten en dieren om zich te ontwikkelen. Door deze aan te passen en de gebieden te versterken en uit te breiden kunnen bijzondere dier- en plantsoorten, zoals de otter, roerdomp en krabbescheer zich hier komen vestigen, maar behouden we het karakter van elk natuurgebied. 

 

Noordrand Midden is een groot project en is daarom onder verdeeld in 5 deelprojecten. Ieder deelproject heeft een eigen planning. Alle deelprojecten zitten op dit moment tussen ontwerp en uitvoering in. De 5 deelgebieden zijn: Weimeren, kering Weimeren, Kelsdonk / Zwermlaken, Zwartenbergse polder en Strijpen / de Berk

 

Status overige deelgebieden

-       Natuurontwikkeling Weimeren

Natuurontwikkeling Weimeren bestaat uit 2 fasen. De eerste fase is sinds 2020 in uitvoering. De werkzaamheden lopen waarschijnlijk tot 2027. Voor de tweede fase wordt het definitieve projectplan voor het eind van het jaar aan het bestuur van het waterschap voorgelegd. Zodra het bestuur instemt met de plannen volgt er een inzage periode.

-       Kelsdonk/ Zwermlaken

Het definitieve projectplan wordt voor het eind van het jaar aan het bestuur van het waterschap voorgelegd. Zodra het bestuur instemt met de plannen volgt er een inzage periode.

-       Strijpen/ de Berk

Het ontwerp projectplan wordt opgesteld en wordt naar verwachting begin 2023 voorgelegd aan het bestuur van het waterschap. 

 

Projectpartners

Staatsbosbeheer, de Provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta werken samen aan waterrijke natuur in Noordrand Midden. Het project wordt onder andere mogelijk gemaakt door de subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

 

Meer informatie

Om natte natuur een kans te geven zich te ontwikkelen, verbeteren we de waterhuishouding in Noordrand Midden. Nu zijn de waterpeilen in het gebied vaak nog te laag en is de waterkwaliteit te voedselrijk voor de planten en dieren om zich te ontwikkelen. Door deze aan te passen en de gebieden te versterken en uit te breiden kunnen bijzondere dier- en plantsoorten, zoals de otter, roerdomp en krabbescheer zich hier komen vestigen, maar behouden we het karakter van elk natuurgebied. 

 

Noordrand Midden is een groot project en is daarom onder verdeeld in 5 deelprojecten. Ieder deelproject heeft een eigen planning. Alle deelprojecten zitten op dit moment tussen ontwerp en uitvoering in. De 5 deelgebieden zijn: Weimeren, kering Weimeren, Kelsdonk / Zwermlaken, Zwartenbergse polder en Strijpen / de Berk

 

Status overige deelgebieden

-       Natuurontwikkeling Weimeren

Natuurontwikkeling Weimeren bestaat uit 2 fasen. De eerste fase is sinds 2020 in uitvoering. De werkzaamheden lopen waarschijnlijk tot 2027. Voor de tweede fase wordt het definitieve projectplan voor het eind van het jaar aan het bestuur van het waterschap voorgelegd. Zodra het bestuur instemt met de plannen volgt er een inzage periode.

-       Kelsdonk/ Zwermlaken

Het definitieve projectplan wordt voor het eind van het jaar aan het bestuur van het waterschap voorgelegd. Zodra het bestuur instemt met de plannen volgt er een inzage periode.

-       Strijpen/ de Berk

Het ontwerp projectplan wordt opgesteld en wordt naar verwachting begin 2023 voorgelegd aan het bestuur van het waterschap. 

 

Projectpartners

Staatsbosbeheer, de Provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta werken samen aan waterrijke natuur in Noordrand Midden. Het project wordt onder andere mogelijk gemaakt door de subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

 

Meer informatie

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief

Wil u meer informatie over het project? Kijk dan op www.brabantsedelta.nl/noordrandmidden

Bestuursleden Alwijn ten Cate (waterschap Brabantse Delta) Hagar Roijackers (provincie Noord-Brabant) en Jan Fenten (Staatsbosbeheer) verrichten een symbolische handeling.

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws