Hoofdinhoud

N279 jaar eerder geopend

14-12-2016

Infra
Wegenbouw
Combinatie

VEGHEL - Na een intensieve bouwperiode is de N279 tussen 's Hertogenbosch en Veghel officieel opengesteld voor verkeer. Er zijn twee rijstroken aangelegd en de kruispunten met verkeerslichten zijn vervangen door ongelijkvloerse kruisingen waar het verkeer nu ongehinderd door kan rijden. 

Dit maakt de weg veiliger, maar verbetert ook de doorstroming en zorgt ervoor dat het sluipverkeer in de omliggende dorpen als Berlicum en Heeswijk-Dinther afneemt.

 

In opdracht van provincie Noord-Brabant heeft Combinatie de Vaart, bestaande uit Dura Vermeer, Ploegam en Van den Biggelaar, de verbreding van de N279 Noord tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel van twee keer één, naar twee keer twee rijstroken gerealiseerd. Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Hier is een topklus geklaard door de aannemer. Ze hebben de weg in zijn geheel verbouwd terwijl het verkeer toch zonder veel extra hinder kon doorrijden. Eerst is de nieuwe rijbaan gebouwd terwijl het verkeer gewoon over de oude N279 kon blijven rijden. Vervolgens hebben we het verkeer verplaatst naar de nieuwe rijbaan om vervolgens de oude N279 af te breken en opnieuw op te bouwen. Zo kon het verkeer doorrijden en kon de aannemer over het hele traject tegelijkertijd aan het werk. Die aanpak heeft gewerkt.” 

 

Bijna jaar eerder klaar

Sinds afgelopen dinsdag zijn de afzettingen van de weg gehaald. Dat is bijna een jaar sneller dan gepland. “We zijn nog niet helemaal klaar. De komende maanden worden nog gewerkt aan de aansluiting bij bedrijventerrein De Brand en in het voorjaar wordt de N279 tussen Veghel en ’s-Hertogenbosch nog voorzien van de definitieve deklaag asfalt. Maar het hoofddoel, de uitbreiding naar 2x2 en de aanleg van de ongelijkvloerse kruispunten, is klaar. Dan is het toch niet meer dan logisch dat we de weggebruikers daar meteen van laten genieten en de weg ook meteen openstellen voor verkeer,” aldus Van der Maat. 

 

Natuur gebouwd

Naast de uitbreiding van twee naar vier rijstroken zijn ook de bestaande gelijkvloerse kruisingen bij Berlicum (Runweg), Middelrode en Heeswijk-Dinther verbouwd tot ongelijkvloerse kruisingen en is een extra ongelijkvloerse aansluiting bij Heeswijk-Dinther Zuid gebouwd, ter vervanging van de oude aansluiting Laverdonk. Tegelijk met de verbouwing aan de weg is ook nieuwe natuur aangelegd. In opdracht van waterschap Aa en Maas is het beekdal van de Aa heringericht en kan de Aa nu in een Dynamisch Beekdal weer natuurlijk meanderen en is er ruimte voor extra natuurontwikkeling.  

 

Kijk op de website voor meer informatie over de capaciteitsvergroting van de N279. 

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws