Hoofdinhoud

Meedenken in Medel

21-09-2018

Marktuitvraag Circulaire weginfra Medel

Woensdag 3 oktober 2018
Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: bij Tiel, wordt binnenkort bekendgemaakt.

 

Aanmelden is nu mogelijk!

 

Bedrijvenpark Medel is gelegen in de Gelderse gemeente Tiel en Neder Betuwe. Voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark wordt de bestaande landweg Broekdijksestraat omgelegd. Daarmee komt een oud stuk weg te vervallen. De aanbesteding van het werk is afgerond en er is een bouwteam geformeerd met medewerkers van het Industrieschap Medel en Ploegam BV. Naast de aanleg van een nieuwe weg omvat de opdracht ook het
aanleggen van een fietspad plus een verbinding tussen 2 oevers. Als basis uitgangspunt is een referentie ontwerp gemaakt gestoeld op gangbare / standaard materialen en uitvoeringsmethodieken.


Het bouwteam is zeer ambitieus en wil een weg met zoveel mogelijk circulaire innovaties, op een zo hoog mogelijk niveau. Samen met Stichting Circulair Bouwen en Optimal Planet organiseren we hiervoor een marktuitvraag op 3 oktober 2018. Dit maakt deel uit van het Efro-project Hotspot Circulaire Weginfrastructuur. De diverse criteria worden binnenkort bekendgemaakt. Te denken valt aan hergebruik van de oude materialen, inzet van biobased bouwmateriaal en ecologische inpassing in de omgeving. Partijen met een circulaire bedrijfsvoering, of op weg daar naartoe, innovatieve producten of diensten en creatieve ideeën nodigen we van harte uit! Op basis van de binnengekomen ideeën en producten maken we een aantal scenario’s, die we vervolgens door Optimal Planet laten doormeten om de mate van circulariteit vast te stellen. Het bouwteam beslist daarna welke producten en diensten we gaan toepassen.

 

We spreken u graag op 3 oktober 2018. Nadere informatie volgt spoedig.
Aanmelden kunt u via info@circulairbouwen.org (met vermelding van bedrijfsnaam, naam of
namen, producten/diensten, contactgegevens).


Met vriendelijke groet,
Bouwteam Medel

Bouwteam

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws