Hoofdinhoud

Laatste deel werkzaamheden Wolferen-Sprok gestart

31-10-2023

Dijkversterking
Samenwerking
Emissieloos
Elektrischemachines

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan het laatste cluster van dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok in volle gang. Sinds 3 oktober is dit deel van de dijk volledig afgesloten met bouwhekken en kan bouwcombinatie De Betuwse Waard veilig werken aan het 900 meter lange dijktraject.

Werkzaamheden de komende maanden

In de periode tot en met december 2023 brengen we een stalen damwandscherm en de verankering aan vanaf Fort Lent tot voorbij restaurant Baiana. In januari en februari versterken we de dijk binnendijks met klei. In maart en april volgt tenslotte dan nog de rijbaan. Een deel van deze werkzaamheden voert combinatie de Betuwse Waard (Ploegam, GMB en Dura Vermeer) uit met behulp van elektrisch materieel.

De start van Cluster A is voorspoedig verlopen

Als er deze winter geen hoogwatergolf is, dan is in april/mei 2024 de dijkversterking Wolferen-Sprok gereed en voldoet het volledige dijktraject bijna een jaar eerder dan gepland aan de veiligheidsnorm.

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws