Hoofdinhoud

Rijkswaterstaat gunt project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam

12-06-2019

Nieuw werk
Rijkswaterstaat
Marktvisie

Rijkswaterstaat gunt het project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam. In 2019 en 2020 werken Rijkswaterstaat en Ploegam het voorkeursalternatief uit tot een concreet plan en voeren dit vervolgens samen uit naar het gedachtegoed van de Marktvisie. Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden in 2021 en zijn ze in 2023 gereed.

Ploegam kwam bij de aanbesteding als beste uit bus: wij behaalden de hoogste score op de aangeboden kwaliteit met de laagste inschrijvingsprijs.

Pannerdensch Kanaal (foto: Rijkswaterstaat)

 

Hoogwaterveiligheid

De Nederlandse rivieren krijgen steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ook het Pannerdensch Kanaal. In het kanaal liggen kribben: stenen dwarsdammen die bij normale waterstanden de afvoer van water, ijs, grind en zand reguleren en ervoor zorgen dat de vaargeul op zijn plaats en op diepte blijft. Bij hoge waterstanden kunnen de kribben en oevers de doorstroming van water belemmeren. Dat is ongewenst. Daarom heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in het voorjaar van 2018 een voorkeursalternatief vastgesteld, dat ervoor moet zorgen dat het water bij hoge waterstanden beter doorstroomt. Dit levert in hoogwatersituaties een waterstandsdaling van 5 centimeter op. Het voorkeursalternatief bestaat uit de verlaging van 38 kribben en 5 oevers in het Pannerdensch Kanaal en wordt de komende periode verder uitgewerkt tot een concreet plan. Naar verwachting doorloopt dit plan medio 2020 de vergunningenprocedures.

 

Marktvisie

De samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Ploegam in dit project is volgens het gedachtegoed van de Marktvisie, waarin overheden, bracheorganisaties en marktpartijen hebben afgesproken om de samenwerking bij bouwprojecten voortdurend te vernieuwen. Rijkswaterstaat geeft hier onder andere invulling aan via het project DOEN!, waar de kribverlaging onderdeel van is. Dit komt tot uiting in het contracttype (Plan, Design en Construct), het gebruik van samenwerkingsassessments bij de aanbesteding en het werken met een samenwerkingsbudget waaruit verschillende onderzoeken en een deel van het relatiemanagement wordt bekostigd.

 

Meer informatie over de krib- en oeververlaging is te vinden op de projectwebsite van Rijkswaterstaat

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws