Hoofdinhoud

Hercertificering CO2-prestatieladder is binnen!

16-10-2017

Sinds een aantal jaren timmeren we hard aan de weg om ons dagelijkse handelen en denken te verduurzamen. Het committeren aan de gestelde eisen van het SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) is daarom een logische stap voor Ploegam. Afgelopen juli heeft de hercertificering van ons C02-prestatieladdercertificaat niveau 5 plaatsgevonden, met een positief resultaat. Met de instandhouding van ons certificaat tonen we aan dat we effectief werken aan het reduceren van CO2-emissies binnen onze organisatie en binnen de keten waarin we opereren!

 

Wat houdt de C02-prestatieladder nou eigenlijk in?

De C02-prestatieladder is een instrument voor het in kaart brengen en het verminderen van de C02-uitstoot.
Bij de ladder staan de volgende doelstellingen centraal:

 

  • Het stimuleren van het inzichtelijk maken van de eigen C02-uitstoot en die van de leveranciers;
  • Het zoeken naar (nieuwe) maatregelen om de uitstoot terug te dringen;
  • Het daadwerkelijk afwegen en uitvoeren van deze maatregelen.


Daarnaast is het van belang dat deze bevindingen en verworven kennis transparant worden gedeeld met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden. Elk half jaar houden we onze omgeving op de hoogte van onze tussenstand op het gebied van duurzaamheid. 


Milieubewust imago brengt gunningvoordeel bij aanbestedingen

Regeringen en overheden sporen aan om gericht actie te ondernemen om onze planeet te beschermen tegen de desastreuze gevolgen van klimaatverandering. 

 

Door energie te steken in bovenstaande doelstellingen mogen wij trots het C02-prestatieladder certificaat niveau 5 voeren. Dit wordt door onze opdrachtgevers gewaardeerd en beloond! 

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws