Hoofdinhoud

'Drukproef' Stadsdijken Zwolle

24-03-2022

Om te onderzoeken of de bodem bij de dijkversterking Stadsdijken Zwolle zich leent voor het drukken van damwanden in plaats van trillen, heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een zogeheten ‘drukproef’ uitgevoerd. Het in de grond drukken van damwanden is op enkele locaties langs de dijk nodig vanwege beperkte ruimte, aanwezigheid van beschermde natuur en om hinder door geluid en trillingen te beperken.  

  

Met een speciale installatie – de silent piler – werden damwanden van 17 meter lang in de bodem geduwd. Het doel van de proef is om vóór de daadwerkelijke uitvoering van de dijkversterking zekerheid te hebben dat de damwanden op de gewenste diepte kunnen worden aangebracht. Van de in totaal circa 8,5 kilometer aan damwanden die de grond in moeten, wordt zo’n 20 procent gedrukt (1,7 kilometer), verdeeld over verschillende locaties langs het dijktraject. 

Stadsdijken Zwolle

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat in 2022 aan de slag met 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle om ook in de toekomst bij extreem hoog water droge voeten te houden. Deze dijken beschermen de stad tegen water uit het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwartewater: van het industrieterrein Voorst langs de woonwijk Holtenbroek tot het landelijke Westerveld.

Onder de naam Dijkteam Zwolle werken Waterschap Drents Overijsselse Delta en Dijkzone Alliantie Zwolle (DAZ) samen aan de plannen en de realisatie voor de dijkversterking van de Stadsdijken Zwolle. Dijkzone Alliantie Zwolle bestaat uit Dura Vermeer en Ploegam, met ondersteuning van ingenieursbureau Tauw, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten. Deze zogenaamde ontwerpalliantie is uniek. Niet alleen realiseert de aannemerscombinatie de dijkversterking zelf, maar strekt de samenwerking zich uit tot alle facetten van de planuitwerking en is gebaseerd op volledige transparantie. Door vanaf het begin de krachten te bundelen, verwacht het Dijkteam Zwolle zowel de technische en de financiële risico’s beter in de hand te houden als maatschappelijke kosten te besparen.

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws