Hoofdinhoud

Digitaal bezoekerscentrum dijkversterking Tiel-Waardenburg geopend

07-09-2022

Veilig voor de toekomst

 

De dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2) moet worden versterkt omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Dat betekent dat de dijk in zijn geheel moet worden aangepakt om veilig te blijven voor de toekomst. Waterschap Rivierenland heeft hiervoor een dijkversterkingsplan gemaakt.

 

Bouwcombinatie Mekante Diek 

Bouwcombinatie Mekante Diek, bestaande uit Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer, voert dijkversterking Tiel-Waardenburg uit. Dat zal niet ongemerkt voorbij gaan. Bewoners langs de dijk en in de dorpen gaan hinder ondervinden van de werkzaamheden. Met zorg en oog voor omgeving, duurzaamheid en kosten werken het waterschap en Mekante Diek toe naar het eindresultaat: een veilige dijk eind 2026.

 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2) moet worden versterkt omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Dat betekent dat de dijk in zijn geheel moet worden aangepakt om veilig te blijven voor de toekomst. Waterschap Rivierenland heeft hiervoor een dijkversterkingsplan gemaakt.

 

Bouwcombinatie Mekante Diek 

Bouwcombinatie Mekante Diek, bestaande uit Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer, voert dijkversterking Tiel-Waardenburg uit. Dat zal niet ongemerkt voorbij gaan. Bewoners langs de dijk en in de dorpen gaan hinder ondervinden van de werkzaamheden. Met zorg en oog voor omgeving, duurzaamheid en kosten werken het waterschap en Mekante Diek toe naar het eindresultaat: een veilige dijk eind 2026.

 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterking Tiel-Waardenburg maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In het HWBP werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 1500 kilometer dijken worden tot 2050 versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws