Hoofdinhoud

Definitief ontwerp Dijkversterking Tiel-Waardenburg afgerond

20-04-2022

Waterveiligheid
Combinatie
Hoogwater
Dijkwerkers
Dijkversterking
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Dijkverbetering
Samenwerking
Mekante diek
Mijlpaal

Een mooie mijlpaal voor het project Dijkversterking Tiel-Waardenburg: het definitief ontwerp (DO) is gereed! Vorige week woensdag 13 april stond bouwcombinatie Mekante Diek, bestaande uit Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer, samen met Waterschap Rivierenland stil bij deze belangrijke mijlpaal.

Nauwe samenwerking

Martijn gaat verder: "De integratieslag was hiervoor van cruciaal belang. We hebben ontwerploops opgezet, waarbij alle disciplines (ontwerp, realisatie, omgeving en projectbeheersing) zijn betrokken. Per ontwerpcluster (in totaal negen) waren drie ontwerploops gepland, die telkens met een ontwerpatelier werden afgesloten. Vanaf de tweede ontwerploop sloot Waterschap Rivierenland aan. Daarbij was het belangrijk om ervoor te zorgen dat het ontwerp bij elk ontwerpatelier van voldoende niveau was. Deze procesmatige aanpak zorgde ervoor dat Waterschap Rivierenland niet voor grote verrassingen in het ontwerp kwam te staan. We hebben het DO in drie delen opgeleverd, zodat het ook voor het Waterschap behapbaar bleef.”

Maakbaar, uitvoerbaar én veilig

Naast een waterveilig ontwerp heeft Mekante Diek ook intensief gekeken naar een maakbaar én dus uitvoerbaar ontwerp. Met de veiligheid tijdens de uitvoering in gedachten: ‘We werken veilig of we werken niet’.  Zo is bijvoorbeeld de positie van de damwand afgestemd op de benodigde ruimte van het materieel om veilig te kunnen werken. Ook is gekeken naar de impact op de omgeving. 

 

Van definitief ontwerp naar uitvoeringsontwerp

De komende maanden past Mekante Diek het 3D-ontwerpmodel verder aan. Martijn: “Per 1 juni staan we gesteld om het Uitvoeringsontwerp (UO) op te pakken middels detailberekeningen en -tekeningen. De uitvoeringsfasering en bouwlogistiek worden meegenomen. De filosofie is dat er aan beide zijden van het traject van buitendijks naar binnendijks wordt gewerkt, met als doel het zoveel mogelijk beperken van de hinder voor de omgeving. Bij het uitwerken van het UO wordt voortgeborduurd op de aanpak van het DO en dus wordt er nauw samengewerkt tussen de verschillende disciplines om tot een optimaal, veilig en maakbaar UO te komen. 

 

April 2023

2022 staat, naast het opleveren van het UO, in het teken van voorbereidende werkzaamheden zoals de conditionering (kabels & leidingen, archeologie, opsporing ontplofbare oorlogsresten en de flora en fauna), de afstemming met stakeholders, het aanleggen van bouwwegen en tijdelijke constructies en de opname en monitoring van panden en wegen. Daarnaast worden diverse loslocaties ingericht langs de Waal voor de aanvoer van materiaal. In april 2023 is het dan echt zo ver: de eerste schop voor de dijkversterking gaat in de grond!  

 

 

Foto: Paul Poels Fotografie

19,5 km dijk

Het doel van het dijkversterkingsproject is dat de dijk (19,5 km) tussen Tiel en Waardenburg eind 2026 voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen uit de Waterwet. Naast het realiseren van een veilige dijk, heeft het project als doel om de dijk goed in te passen en waar mogelijk meerwaarde te creëren voor de functies op en om de dijk, voor de omgeving. 

 

Ambitieuze planning

Martijn Karelse (ontwerpmanager) blikt terug: “De grootste uitdaging was de tijd. Om op 1 april 2022 het DO afgerond te hebben hadden we maar een half jaar de tijd. Dat is een zeer ambitieuze planning en eigenlijk nog nergens vertoond. Het was een intensief proces waarin we door nauwe en transparante samenwerking met onze opdrachtgever Waterschap Rivierenland in staat zijn geweest om het ontwerp op tijd af te hebben.’ 

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws