Hoofdinhoud

De Rode Beek heeft weer natuurlijke loop

16-11-2017

In Limburg heeft Ploegam de Rode Beek, van Schinveld tot Jabeek, opnieuw ingericht. De beek heeft nu weer een natuurlijke loop en de ecologische omstandigheden zijn verbeterd.

Woensdag 15 november 2017 werd er stilgestaan bij de afronding van de werkzaamheden aan de Rode Beek bij Jabeek. De vertegenwoordigers van projectpartners Waterschap Limburg, Natuurmonumenten, de gemeente Onderbanken, Regio Parkstad en de provincie Limburg plantten gezamenlijk een eik op de nieuwe parkeerplaats bij de Rode Beek.

Natuurlijke loop

De Rode Beek, waarbij voorheen betontegels in de taluds lagen, heeft een natuurlijker aanzicht gekregen. De werkzaamheden hebben plaatsgevonden over een lengte van zo'n twee kilometer. De betontegels zijn verwijderd en de bodem van de beek is zo'n halve meter verhoogd. Obstakels (bodemvallen) zijn verwijderd, waardoor vissen weer stroomopwaarts kunnen zwemmen. "Hiermee hebben we een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur gerealiseerd en natuurgebieden met elkaar verbonden", vertelt bestuurslid Joke Kersten van Waterschap Limburg. 

Extra wateropvang

In de Rode Beek is een zogenoemde spindelschuif geplaatst, die zorgt dat bij extreme regenval 100.000 mextra regenwater kan worden opgevangen in een naastgelegen buffer. Zo is er in het gebied minder kans op wateroverlast!

 

Doorgang voor klein wild

Ook is een nieuwe ecoduiker in het traject geplaatst, waardoor klein wild zoals vossen, dassen en otters zich kunnen bewegen. 

 

Foto: Waterschap Limburg

 

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws