Hoofdinhoud

De Kop is eraf in Zwolle: eerste deel hoogwaterveilig!

25-10-2023

Zes maanden na de start van de realisatie voor de dijkversterking Stadsdijken Zwolle is een deel van de dijk in Zwolle hoogwater veilig. Een mooie mijlpaal nu het regenseizoen net is gestart! Het gaat om het deelgebied vanaf de Kop van Voorst tot en met de monding van de Vecht. Het zijn de eerste paar honderd meter dijkversterking van de in totaal 7,5e kilometer.  
Dijkversterking Stadsdijken Zwolle is onderverdeeld in meerdere deelgebieden en trajecten die gefaseerd worden uitgevoerd door Dijkzone Alliantie Zwolle, een combinatie van Dura Vermeer en Ploegam. Logistiek een enorme opgave, maar gelukkig kan er veel over het water worden vervoerd.  


Op dit moment is Dijkzone Alliantie Zwolle bezig met vijf trajecten in drie deelgebieden. Nabij de Spooldersluis tot en met het bedrijventerrein van Scania worden damwanden geplaatst voor de bestaande damwanden, wordt een platform gerealiseerd waar de sluisdeuren op kunnen liggen en wordt de dijk op hoogte gebracht (deelgebied A1 in afbeelding).  
 
Langs de Rieteweg worden ook damwanden geplaatst, een kering verlegd en twee nieuwe coupures gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de bedrijfsprocessen op het bedrijventerrein (deelgebied 1B in afbeelding).  
Bij het Balkengat (deelgebied 2B in afbeelding) brengen we damwanden aan. In de wijk Holtenbroek (deelgebied 4b/c in de afbeelding), wordt de dijk versterkt in zowel grond als met damwand. Hier spelen diverse uitdagingen, zoals monumentale bomen, een kinderdagverblijf en vele bewoners die de uiterwaarden als recreatiegebied gebruiken. De verschillende deelgebieden met een diversiteit een stakeholders zorgen ervoor dat geen werkdag hetzelfde is!  
 
Over Dijkversterking Stadsdijken Zwolle 
De Stadsdijken in Zwolle beschermen de stad en haar inwoners tegen het water uit het Zwolle IJsselkanaal en het Zwartewater. Om Zwolle ook in de toekomst waterveilig te houden, worden de dijken met het project Dijkversterking Stadsdijken Zwolle versterkt. Een uitdagend project met een unieke samenwerking. Dijkversterking Stadsdijken Zwolle is het eerste project dat is in de markt is gezet als tweefasen-contract. Van planuitwerkingsfase tot realisatie wordt alles samen bedacht en gerealiseerd. 
 
Dura Vermeer, Ploegam en Waterschap Drents Overijsselse Delta realiseren met ondersteuning van Tauw, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten de dijkversterking. Een traject van 7,5e kilometer, van bedrijventerrein Voorst via woonwijk Holtenbroek naar het landelijke Westerveld. De dijkversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In deze grootste dijkversterkingsoperatie ooit werken Rijkswaterstaat en waterschappen samen om tot 2050 1500 kilometer dijken, sluizen en gemalen aan te pakken voor het verbeteren van de waterveiligheid. 

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws