Hoofdinhoud

Contract Plateau Blixembosch Buiten getekend

04-09-2019

Nieuw werk

Voor de aanbouw van de nieuwe woonwijk Plateau Blixembosch Buiten in Eindhoven gaat Ploegam het gebied bouwrijp maken. Op woensdag 4 september 2019 tekenden Gijs Ploegmakers namens Ploegam en Eugenie Bruins-Nacken namens de opdrachtgever, gemeente Eindhoven, de overeenkomst voor de uitvoering.

Tekenen overeenkomst Blixembosch

Foto: Eugenie Bruins-Nacken (gemeente Eindhoven) en Gijs Ploegmakers (Ploegam) ondertekenen het contract voor project Plateau Blixembosch Buiten.

 

Samen ontworpen

Deze samenwerking is al voor het tekenen van de uitvoeringsovereenkomst gestart: de ontwerpfase van het project is namelijk uitgevoerd in een bouwteam met de gemeente. In zo’n bouwteam komen aannemer en opdrachtgever samen tot plan en prijs van het te maken werk. Hierna kan de uitvoering een stuk soepeler verlopen: we hebben immers samen het ontwerp gemaakt en de prijs bepaald. Ploegam en de gemeente Eindhoven zijn geen vreemden van elkaar in bouwteamovereenkomsten: zo werken we op dit moment in twee fasen van de wegenstructuur Brainport Park op dezelfde manier. Onze visie op de samenwerking was dan ook een leidend thema in de aanbesteding. 

 

Bouwrijp maken

Nu is dan de uitvoeringsovereenkomst getekend en kunnen we aan de slag om een geluidswal te creëren langs de A50. Die geluidswal bevat aan de binnenkant een plateau, waarop de kavels van de nieuwbouwwijk komen te liggen. Naast het aanleggen van de geluidswal valt dus ook het bouwrijp maken van het gebied onder de opdracht. Met het bouwrijp maken van het gebied maken we ruimte voor moderne woningen op een verrassende hoogte! 

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws