Hoofdinhoud

Contract Dijkversterking Wolferen-Sprok getekend

13-03-2019

Combinatie
Dijkwerkers
Dijkversterking
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Ontwerpteam
Start
Getekend

Voor de Dijkversterking Wolferen-Sprok zijn op 12 maart 2019 ontwerpteamovereenkomsten gesloten tussen opdrachtgever Waterschap Rivierenland, ingenieursbureau Witteveen+Bos Raadgevend ingenieursbureau BV en de aannemerscombinatie van Ploegam BV, GMB Civiel BV en Dura Vermeer Infra Landelijke projecten BV. Deze partijen vormen samen het ontwerpteam De Betuwse Waard. Samen gaan zij de dijken tussen Wolferen en Sprok versterken. De kracht van het werken in een ontwerpteam is dat uitvoeringskennis, innovatieve oplossingen en expertise in de planfase beter benut worden. Dit moet resulteren in een slim, efficiënt en veilig uitvoerbaar ontwerp voor de dijkversterking.

Ontwerpteam

Het waterschap heeft in dit project voor een ontwerpteam gekozen. Deze samenwerkingsvorm is een nieuwe variant op het bouwteam in de planuitwerkingsfase. De uitvoeringskennis die wij met de aannemerscombinatie in dit vroege stadium in het ontwerpteam inbrengen, zal resulteren in een slim en maakbaar ontwerp en een versnelling van het project ten opzichte van een traditionele aanpak. De combinatie maakt hiervoor, naast de eigen kennis en expertise, dankbaar gebruik van de samenwerking met partners Fugro, H+N+S Landschapsarchitecten, SGS Roos+Bijl en Royal HaskoningDHV. Ingenieursbureau Witteveen+Bos maakt ook deel uit van het ontwerpteam. Zij zijn verantwoordelijk voor de planproducten en juridische procedures en borgen daarnaast de kennisoverdracht uit de verkenningsfase.

Partners brengen een toast uit op de samenwerking.

 

V.l.n.r. Stephan van der Biezen (Witteveen+Bos), Edwin van der Poel (GMB), Eric Jongmans (Waterschap Rivierenland), Teun Stoop (Ploegam), Bram de Fockert (Waterschap Rivierenland) en Jan Willem van Arkel (Dura Vermeer).

 

Bron: Waterschap Rivierenland / Peter Venema

Wolferen-Sprok getekend
Wolferen-Sprok getekend

Projectfases

Buiten aan de slag gaan we voorlopig nog niet: eerst wordt in de planfase het vastgestelde voorkeursalternatief, het resultaat van de verkenningsfase, gezamenlijk uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna volgt de realisatiefase. Met het sluiten van deze ontwerpteamovereenkomst heeft het waterschap de intentie om ook de realisatie aan deze combinatie over te laten.

Teamgevoel

In de tenderfase lag de nadruk voornamelijk op het presenteren van het team: laten zien dat wij als combinatie de juiste mensen bij elkaar zetten om dit werk samen met de opdrachtgever te gaan maken. Wij kijken er naar uit om met dit zorgvuldig samengestelde team, waarin samenwerking centraal staat, nu daadwerkelijk aan de slag te gaan!

 

Dijkversterking Wolferen-Sprok

Wat gaan we doen? Het versterken van afgekeurde dijkvakken op (een combinatie van) verschillende faalmechanismen (macrostabiliteit, hoogte en piping) over een lengte van ongeveer 15 kilometer. De dijkversterking loopt van buurtschap Wolferen (Gemeente Overbetuwe) in het westen tot aan buurtschap Sprok (Gemeente Nijmegen) – met uitzondering van het dijkvak Lent, waar tijdens het project Ruimte voor de Waal al dijken versterkt zijn. Het traject moet op 30 december 2022 weer veilig zijn voor de komende 50 jaar.

Samenwerking bij bescherming tegen overstromingen

Dijkversterking Wolferen-Sprok is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogrammade komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit, met Wolferen-Sprok als mooi onderdeel daarvan! 

 

 

 

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws