Hoofdinhoud

Contract Dijkversterking Stenendijk Hasselt ondertekend

09-11-2020

Waterveiligheid
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Samenwerking

Het contract voor de Dijkversterking Stenendijk Hasselt is officieel ondertekend. De Dijkzone Alliantie Stenendijk - bestaande uit Ploegam, Dura Vermeer en Gebroeders de Koning, in samenwerking met Koninklijke Woudenberg en Giken Europe, is gecontracteerd voor de dijkversterking in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Samen gaan wij de werkzaamheden aan de monumentale stenen muur voorbereiden en uitvoeren, als onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 

Het dijkversterkingsproject Stenendijk Hasselt is een traject van ruim een kilometer langs het Zwartewater. Er komt een damwand in de dijk, waarbij de unieke stenen muur behouden blijft. In de video leggen we kort uit hoe we dat doen. De monumentale muur wordt tijdens de dijkversterking gerestaureerd door Restauratie Bouwbedrijf Koninklijke Woudenberg. 

Emissieloos bouwen

Dagelijks bestuurder Breun Breunissen heeft het volste vertrouwen in de samenwerking. “Op de voorlopige gunning zijn geen bezwaren gemaakt. De afgelopen weken heeft de Dijkzone Alliantie Stenendijk de plannen uit de aanbesteding verder uitgewerkt, met volop aandacht voor duurzaamheid en innovatie. Zo wordt de damwand elektrisch aangebracht, waardoor er nauwelijks uitstoot is op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden doen we er alles aan dat aanwonenden, fietsers en voetgangers zo min mogelijk hinder ervaren.” 

 

Karakter monumentale stenen dijk

Het waterschap en de markt bundelen de kennis al vroeg in het project en werken de plannen samen verder uit. Breunissen: “De bedoeling is dat we zo de risico’s beperken. Denk bijvoorbeeld aan techniek, financiën of bij het aanvragen van vergunningen. Zo werken we samen aan het versterken en restaureren van de dijk, op een manier die het karakter van de dijk eer aan doet én die passend is in de omgeving.”

Dijkzone Alliantie Stenendijk en WDOD werken in 2021 de plannen voor de dijkversterking verder uit. Dit doen we samen met bestuurlijke partners en de omgeving. De verwachting is dat de dijk eind 2022 weer voldoet aan alle geldende eisen.  

 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het project Stenendijk Hasselt is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Verdeeld over 18 projecten pakt WDODelta 180 kilometer dijken aan. Zo wordt gewerkt aan een land waar het veilig wonen, werken en recreëren is. 

Gijs Ploegmakers ondertekent het contract voor de Dijkversterking Stenendijk Hasselt

Foto: Gijs Ploegmakers ondertekent het contract voor de Dijkversterking Stenendijk Hasselt

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws