Hoofdinhoud
Waterveiligheid

Zelfsluitende kering Steyl-Maashoek

Opdrachtgever

Waterschap Limburg

Expertise

Grondwerk

Infra

Waterbouw

Werkzaamheden

Grondwerk

Dijkversterking

De dijk bij het kloosterdorp Steyl – een groene dijk afgewisseld met een keermuur – vormt een zwakke plek in het dijktraject Venlo. De dijk is niet meer hoog en sterk genoeg om Steyl ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. Daarbij komt dat Steyl van rijkswege een beschermd dorpsgezicht heeft: het is een unieke plek aan de Maas. Dat rechtvaardigt een unieke oplossing voor hoogwaterveiligheid.

“In 2003 brak de dijk al eens door”, vertelt realisatiemanager Jasper Brands. “We gaan de groene dijk en keermuur aanzienlijk verhogen om Steyl ook de komende 100 jaar te beschermen tegen hoogwater. Vanwege het bijzondere karakter van het dorp, de ligging van de kering én het feit dat het plein een publieke plek is, keek het waterschap naar een unieke oplossing: een zelfsluitende kering. Dat is een kering die zonder enig menselijk ingrijpen ‘uit zichzelf’ omhoog komt bij hoogwater. De zelfsluitende kering ontneemt het bijzondere uitzicht vanaf én naar het openbare plein alleen op het moment dat het ook echt nodig is: bij hoogwater.”

Vlotterkering

Voor deze opgave heeft Dijkzone Alliantie (DZA), bouwcombinatie Ploegam, Hollandia Infra en Dura Vermeer, het product Vlotterkering ® doorontwikkeld. Dit product, een prijswinnend ontwerp van G.G. Janssen en J.A.J. Vermond, is sterk in zijn eenvoud en bestaat uit een opdrijvende vlotter, een scharnieren klep met rubberen waterafdichtingen op een betonnen bak met in- en uitstroomopeningen. Bij hoogwater stroomt de bak vol en drukt het water de vlotter en de klep als vanzelf omhoog. Na deze zelfsluiting ontstaat een waterkerende constructie.

In uitvoering

Jasper: “Na een ontwerptraject van anderhalf jaar is het werk in april 2023 in uitvoering gegaan. Hier zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het aanbrengen van de damwand. Wij hebben de oevers richting de Maas enkele meters verbreed, de overstortleiding onder het tracé van de nieuwe WBL-leiding vervangen en de WBL-leiding richting de Maas verlegd. Ook brachten we een werkplateau aan om buitendijks met zware machines kunnen werken. We willen hinder van onze werkzaamheden zoveel mogelijk beperken. Daarom voeren we werkzaamheden zoveel mogelijk via het water en buitendijks uit. Natuurlijk kregen onze mensen een extra veiligheidsinstructie voor werken vanaf het water.”

 

Oorspronkelijk was het vanwege het hoogwaterseizoen de bedoeling om in maart 2024 buitendijks verder te werken, waardoor het project een tijdje stil zou liggen. Jasper: “Vanwege het belang van de kering is toch besloten om al in september 2023 te starten met het aanbrengen van de damwand. Deze dient als draagconstructie en kwelscherm van de kering. Door langere planken toe te passen dan nodig is, zetten we dit damwandscherm in als tijdelijke waterkering. Op die manier werken we in de winter veilig aan de nieuwe kering. Nadat de damwand is geplaatst, wordt de rest van de oude kering verwijderd. Vervolgens vervangen we het tweede gedeelte van de overstortleiding en voeren we een grondverbetering uit onder de nieuwe bakconstructie. Als dit klaar is, zetten we de palen voor de overige draagconstructie en start het betonwerk. In het voorjaar van 2024 starten we weer met de grond- en infrawerkzaamheden.”

Over dit project

Aanvang

2023-04-03

Omvang

€ 12.000.000

Looptijd

18 maanden

Status

In uitvoering

Het werken op een postzegel is wat het werk uitdagend maakt.

Jasper Brands

Realisatiemanager

Andere projecten

Bekijk alle projecten