Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Natuurontwikkeling Tongelaar

Opdrachtgever

Brabants Landschap

Expertise

Grondwerk

Transport

Werkzaamheden

Grondverzet

Natuurtechnisch grond/plagwerk

Natuurontwikkeling

De natuurgebieden De Gagel en De Hoeven – bij Landgoed Tongelaar – deden eeuwenlang dienst als hooi- en weilanden. In opdracht van Brabants Landschap realiseerden wij een grotere variatie in natuur én een toename in biodiversiteit. Uitvoerder Niels Radix (Ploegam) en gebiedsbeheerder Gijs Looijen (Brabants Landschap) vertellen meer over dit mooie project in deze prachtige omgeving.

Werk met werk maken

“Het hele gebied beslaat zo’n 45 hectare grond, waarvan we in totaal zo’n 25 hectare hebben afgeplagd,” vertelt onze uitvoerder Niels Radix. “Afplaggen houdt in dat we het maaiveld verlagen: we plagden de voedingsrijke bodem af tot de oorspronkelijke schrale grond overbleef. In de praktijk houdt dat in dat we 20 tot 40 centimeter van de bodem af hebben gegraven.Hierdoor komt de grondwaterstand dichterbij de oppervlakte en ontstaat er meer biodiversiteit.” In totaal graafde Ploegam 70.000 kuub grond af. Voor de afvoer van de grond zetten we vrachtwagens in. De grond uit dit project zetten we in bij verschillende projecten. Niels: “Een deel van de grond vervoerden we met vrachtwagens naar de projecten Dijkversterking Wolferen-Sprok en Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal. Het andere deel ging met behulp van trekkers naar boeren in de omgeving die de grond op hun eigen land gebruikten. Zo was dit project weer een mooi voorbeeld van ‘werk met werk maken’.

 

Terug in de tijd

“De grond was hier sterk verdroogd,” legt Gijs Looijen van Brabants Landschap uit. “De huidige bodem voedingsrijk. Hierdoor groeiden er wel grassen, maar geen bloemen of kruiden. Dat wilden we veranderen en daarom verschraalde Ploegam de bodem. Hoe schraler de bodem, hoe beter het is voor de biodiversiteit. We gingen met dit project terug in de tijd, waardoor flora zoals de blauwe knoop, dotterbloem en Spaanse ruiter weer volop bloeien.”

 

Blauw grasland

Onze werkzaamheden bleven niet bij afplaggen. Niels: “We legden ook houtwallen aan, verondiepten sloten en plaatsten duikers en stuwen om kwelwater vast te houden en overschot aan regenwater af te voeren. Daarnaast verspreidden we een maaisel van diverse maaigraslanden, waaronder maaisel van blauwgraslanden. In 2016 was er verspreid over Nederland nog slechts 30 hectare blauwgrasland over, terwijl deze hooilanden typisch zijn voor het oer-Hollandse landschap. Daarom is het mooi dat het blauwgrasland hier weer groeit.”

 

Meer weten? 

Wil je meer lezen over het project? Neem dan een kijkje op de projectwebsite van Brabants Landschap.
 

Over dit project

Aanvang

2023-05-29

Omvang

€ 281.000

Looptijd

3 maanden

Status

Afgerond

Ploegam brengt de natuur bij Landgoed Tongelaar weer tot bloei.

Niels Radix

Uitvoerder

Blauwe Ploegam vrachtwagens met daarnaast een rode kraan staan in het zand in Tongelaar
Hopen zand met bomen op de achtergrond
Vooraanzicht van blauwe Ploegam kraan met machinist en een tractor op de achtergrond

Andere projecten

Bekijk alle projecten