Hoofdinhoud
Waterveiligheid

HWBP Stadsdijken Zwolle

Opdrachtgever

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Expertise

Grondwerk

Infra

Transport

Waterbouw

Werkzaamheden

Kunstwerken

Dijkversterking

Planuitwerking

De Stadsdijken in Zwolle beschermen de stad en haar inwoners tegen het water uit het Zwolle IJsselkanaal en het Zwartewater: van het industrieterrein Voorst, tot de woonwijk Holtenbroek en het landelijke Westerveld. Om Zwolle ook in de toekomst waterveilig te houden, worden de dijken met het project Dijkversterking Stadsdijken Zwolle versterkt. 

Hoogwaterbescherming

In 2015 is onderzocht op welke aspecten de Stadsdijken niet voldoen aan de veiligheidsnorm. Hieruit bleek dat we van de 8,9 kilometer lange dijk 7,5 kilometer moeten versterken. Dit project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, maar het waterschap grijpt de dijkversterking ook aan voor mogelijkheden om het gebied rondom de dijk meer bij de stad te betrekken en om de verbinding te zoeken tussen bewoners, natuur en recreatie op de dijk. 

 

De uitvoering

Onder de naam Dijkteam Zwolle werken Waterschap Drents Overijsselse Delta en Dijkzone Alliantie Zwolle (DAZ) samen. Deze alliantie bestaat uit Dura Vermeer en Ploegam, met ondersteuning van partners Tauw, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten. In september 2021 was het definitieve ontwerp van de dijk klaar en in mei 2022 werd het officiële startschot gegeven voor de dijkversterking. Bij de Scania Haven in Zwolle werd vanaf het water de eerste stalen damwandplank getrild. In september waren de eerste honderden meters van in totaal 7,5 km dijk zijn al hoogwater veilig! Het gaat om het deelgebied vanaf de Kop van Voorst tot en met de monding van de Vecht.Vanaf januari 2024 tot eind 2025 gaan we verder met de dijkversterking in Holtenbroek vanaf de Industrieweg tot aan de Brinkhoekweg. 

 

Coupures

Inmiddels zijn de eerste twee van vijf coupures in het project afgerond. Een coupure is een opening in de waterkering, die met schotten gesloten kan worden als het water stijgt. In de normale situatie is de doorgang open en kunnen auto’s en voetgangers er gewoon door. In deze timelapse zie je hoe je collega's met de Dijkzone Alliantie de coupures bouwden.

Meer informatie over dit project vind je op de projectpagina van het waterschap. 

Over dit project

Aanvang

2019-02-26

Looptijd

70 maanden

Status

In uitvoering

Project Stadsdijken Zwolle stond bovenaan ons verlanglijstje.

Gijs Ploegmakers

Directeur

Dronefoto van natuurgebied in Zwolle met water en veel groene struiken en bomen
Bovenaanicht van de stad Zwolle
Tekening van het project HWBP Stadsdijken Zwolle
Dronefoto van natuurgebied in Zwolle met water en veel groene struiken en bomen
Bovenaanicht van de stad Zwolle
Tekening van het project HWBP Stadsdijken Zwolle
Dronefoto van natuurgebied in Zwolle met water en veel groene struiken en bomen
Bovenaanicht van de stad Zwolle
Tekening van het project HWBP Stadsdijken Zwolle

Andere projecten

Bekijk alle projecten