Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

EVZ Groote Waterloop

Opdrachtgever

Waterschap De Dommel

Expertise

Grondwerk

Transport

Werkzaamheden

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Natuurtechnisch grond/plagwerk

Cultuurtechnische werkzaamheden

Hermeanderen

Poelen graven

Op maandag 22 februari zijn we gestart met de werkzaamheden aan de Groote Waterloop in Liempde. In opdracht van Waterschap De Dommel richten wij de natuurzone bij de beek opnieuw in.

Het werkgebied loopt vanaf de A2 tot aan de plek waar de Groote Waterloop rivier de Dommel instroomt. Werkvoorbereider Ot Verwijs vertelt meer over de werkzaamheden die we uitvoeren: “We pakken de groene en natte natuurzone aan over een lengte van bijna vier kilometer. We maken de oevers van de Groote Waterloop minder steil, laten de beek weer meanderen en realiseren nieuwe poelen. Hierdoor ontstaat een belangrijke ecologische verbindingszone tussen de natuurgebieden de Scheeken en het Dommeldal. De verbinding zorgt dat zowel planten als dieren zich beter in het gebied kunnen verplaatsen. Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers, poelen en houtwallen maken we niet alleen een verbinding voor diersoorten die al in het gebied aanwezig zijn. Het wordt ook bruisend leef- en voortplantingsgebied voor dieren als de kamsalamander, de kleine ijsvogelvlinder en de spitsmuis.”

We creëren een bruisend leef- en voortplantingsgebied voor dieren.

Ot Verwijs

Werkvoorbereider

Ot vervolgt: “In februari zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden: we bereiden het grondwerk voor, rooien de bomen en voeren maaiwerkzaamheden uit. Dan starten we in mei met de grondwerkzaamheden. We zijn trots dat we zo’n mooi natuurproject elektrisch uitvoeren.” Natuurlijk staat veiligheid centraal bij de werkzaamheden. Ot: “Wij zorgen voor extra verkeersregelaars en bebording in en rondom het projectgebied, zodat de omgeving zo min mogelijk hinder ondervindt van onze transportbewegingen.”

Over dit project

Aanvang

22 februari 2024

Omvang

€ 477.000

Looptijd

10 maanden

Status

In uitvoering

Andere projecten

Bekijk alle projecten