Hoofdinhoud
Emissieloze bouwplaats
Waterveiligheid

Dijkversterking Tiel-Waardenburg

Opdrachtgever

Waterschap Rivierenland

Expertise

Grondwerk

Infra

Transport

Waterbouw

Werkzaamheden

Dijkversterking

In opdracht van Waterschap Rivierenland werkt combinatie Mekante Diek (Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer) aan een letterlijk en figuurlijk groot project. Over een lengte van ruim 19 kilometer versterkt de combinatie de Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg. Het project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De dijk voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. Samen zorgen we dat de bewoners in de Betuwe beschermd zijn tegen het hoogwater van de Waal.  

Samen, slim, versterkend

Motto van Mekante Diek is ‘samen, slim, versterkend’. Centraal in de aanpak staat het zoeken naar duurzame oplossingen. Een voorbeeld is de keuze van de combinatie voor het zo veel mogelijk uitvoeren van transporten over water. Hierdoor ondervindt de omgeving minder hinder tijdens de uitvoering. Ook zet de combinatie in op het gebruik van gebiedseigen grond, emissievrije uitvoering en het efficiënt omgaan met materialen. De dijkversterking sluit aan bij de duurzaamheidsambitie van het waterschap.

 

Een complex project

Hoofduitvoerder Tom Beunk: "Het is complex om op zo’n grote schaal bijna volledig emissieloos te werken. We zijn met z’n allen echt aan het pionieren. Er komen mooie producten uit dit pionierswerk, zoals WattHub: het eerste snellaadplein ter wereld voor zwaar materieel. WattHub werkt als een elektrisch tankstation. De windmolens van Betuwewind voorziet in de energie voor het materieel en de accupakketten. Het concept van WattHub is goed. Natuurlijk waren er wat kinderziektes, maar het opladen van de accupakketen gaat erg goed.We draaien standaard 10 tot 12 uur op een accu.” 

 

Het project kent ook een logistieke uitdaging. Tom: We moeten zorgen voor een doorloop van materieel voor grondverzet en nautisch materieel, zoals scheepvaart en pontons. Als materieel stilstaat, is dat niet alleen onpraktisch, maar lopen ook de kosten op. Dat zorgt voor veel logistiek gepuzzel bij een groot project als dit. In totaal zijn er maar liefst 8(!) uitvoerders, waarvan drie van Ploegam, aanwezig om het project in goede banen te leiden. De uitvoerderstaken verschillen van elkaar. Wilbert Verhoeven is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor conditionerende werkzaamheden als archeologie, ECG en kabels en leidingen, terwijl Pieter Frans juist uitvoerder is van het traject Ophemert-Varik. Ik vind het prachtig om te zien dat we samen met het hele team zoveel werk verzetten. De faseringen en werkwijzen die we vooraf bedacht hebben, zien we in de praktijk terug. Op een gegeven moment losten we op vier locaties tegelijkertijd en zag ik onze mensen en materieel overal volle bak aan het werk. Ik kan er heel erg van genieten als alles samenkomt."

Over dit project

Aanvang

2023-04-03

Looptijd

43 maanden

Status

In voorbereiding

Ik kan er heel erg van genieten als alles samenkomt

Tom Beunk

Uitvoerder

Andere projecten

Bekijk alle projecten