Dijkversterking Tiel-Waardenburg

Opdrachtgever
Waterschap Rivierenland
Onze expertises
Innovatie
Waterbouw
Grondwerk
Infra
Transport
Onze werkzaamheden
Dijkversterking

Waterschap Rivierenland heeft de dijkversterking Tiel-Waardenburg gegund aan de combinatie Mekante Diek, een samenwerking tussen Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer. De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg moet over een lengte van ruim 19 kilometer worden versterkt om aan de huidige veiligheidsnorm te voldoen. Naast het realiseren van een veilige dijk, heeft het project als doel om de dijk goed in te passen en waar mogelijk meerwaarde te creëren voor de functies op en om de dijk, voor de omgeving.

 

De drie consortiumpartners beschikken over de specialistische kennis en kunde die nodig is om dit project tot een succes te maken. De gezamenlijke ervaring met uitvoeren van grootschalige dijkversterkingsprojecten wordt ingezet om na oplevering de bewoners van het gebied te beschermen tegen hoogwater van de Waal. De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg maakt deel uit van het hoogwaterbeschermingsprogramma.

“Mooi dat we samen de Betuwe meer bescherming kunnen geven tegen hoogwater op de Waal.” – Bastiaan Heutink, projectmanager Waterschap Rivierenland

Dick Baars, projectdirecteur namens consortium Mekante Diek: ‘Waterschap Rivierenland heeft de plannen van onze bouwcombinatie vier keer een rapportcijfer 10 gegeven op de onderwerpen samenwerking, bouwlogistiek, duurzaamheid en constructies. Daar zijn wij trots op. Wij kijken er naar uit om samen met het waterschap het project te realiseren.’

 

Dick Baars, projectdirecteur namens consortium Mekante Diek: ‘Waterschap Rivierenland heeft de plannen van onze bouwcombinatie vier keer een rapportcijfer 10 gegeven op de onderwerpen samenwerking, bouwlogistiek, duurzaamheid en constructies. Daar zijn wij trots op. Wij kijken er naar uit om samen met het waterschap het project te realiseren.’

 

Samen, slim, versterkend

Motto van Mekante Diek is ‘samen, slim, versterkend’. Centraal in de aanpak staat het zoeken naar duurzame oplossingen. Een voorbeeld is de keuze van de combinatie voor het zo veel mogelijk uitvoeren van transporten over water. Hierdoor ondervindt de omgeving minder hinder tijdens de uitvoering. Ook zet de combinatie in op het gebruik van gebiedseigen grond, emissievrije uitvoering en het efficiënt omgaan met materialen. De dijkversterking sluit aan bij de duurzaamheidsambitie van het waterschap.

 

Planning

Inmiddels is het Definitief Ontwerp (DO) gereed. 2022 staat, naast het opleveren van het uitvoeringsontwerp, in het teken van voorbereidende werkzaamheden zoals de conditionering (kabels & leidingen, archeologie, opsporing ontplofbare oorlogsresten en de flora en fauna), de afstemming met stakeholders, het aanleggen van bouwwegen en tijdelijke constructies en de opname en monitoring van panden en wegen. Daarnaast worden diverse loslocaties ingericht langs de Waal voor de aanvoer van materiaal. In april 2023 is het dan echt zo ver: de eerste schop voor de dijkversterking gaat in de grond!  

"Wij kijken er naar uit om samen met het waterschap het project te realiseren"

Dick Baars
Tendermanager
Dick Baars
Aanvang
april 2023
Looptijd
43 maanden
Combinanten
Dura Vermeer
Van Oord
Omvang
n.t.b.
Status
In voorbereiding
<
>
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief