Hoofdinhoud

Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal richting uitvoering

14-12-2021

Start
Rijkswaterstaat
Marktvisie
Kop
Pannerdensch kanaal
Doen

Samen met Rijkswaterstaat en partners hebben we de planuitwerkingsfase van het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch kanaal afgesloten. De besluiten en vergunningen zijn 'onherroepelijk'; er zijn geen bezwaren en het werk kan doorgaan. Dat betekent dat we naar verwachting in het voorjaar van 2022 starten met de verlaging van 35 kribben en 5 oevers in het Pannerdensch Kanaal. 

Door het verlagen van kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal kan het water straks makkelijker wegstromen bij zeer hoge waterstanden. Het rivierengebied wordt daardoor veiliger.

De afgelopen jaren hebben Ploegam en opdrachtgever Rijkswaterstaat samengewerkt aan het ontwerp van de krib- en oeververlaging. Er zijn allerlei onderzoeken uitgevoerd, onder meer naar de effecten van de krib- en oeververlaging op bijvoorbeeld natuur en zandafzetting. Het projectteam heeft ook veel gesprekken gevoerd met mensen in de omgeving en andere belanghebbenden. Mede op basis daarvan is in de zomer van 2020 het ontwerp vastgesteld.

 

In gesprek gebleven

De besluiten en vergunningen die nodig zijn om dat ontwerp uit te voeren, zijn in 2021 voorbereid, aangevraagd en ter inzage gelegd. Er zijn geen zienswijzen ingediend of beroepen ingesteld op de besluiten. Omgevingsmanager Marc Strootman (Rijkswaterstaat) is blij dat de planfase op deze manier kan worden afgesloten. "We zijn tijdens de planuitwerking steeds in gesprek gebleven met onze stakeholders. We vonden het belangrijk om iedereen goed te informeren over de plannen en uit te leggen waarom we dit doen. Het feit dat er geen zienswijzen zijn ingediend of beroep is aangetekend, zie ik als een bevestiging dat dit gelukt is."

Een stuk veiliger

Nu de besluiten en vergunningen onherroepelijk zijn, kan Ploegam starten met de voorbereiding van de werkzaamheden. Onder die voorbereiding valt bijvoorbeeld het regelen van medewerkers en materieel en het inrichten van het werkterrein. Als het meezit kan er in het voorjaar van 2022 worden gestart met de verlaging. Strootman ziet ernaar uit: "Hier hebben we jarenlang naar toe gewerkt. Het is prachtig om te zien hoe plannen tijdens de uitvoering tot leven komen. Met het verlagen van de kribben en oevers wordt het rivierengebied een stuk veiliger. We zijn er klaar voor!"

Waterstand bepalend

De uitvoeringswerkzaamheden kunnen niet eerder starten dan in het voorjaar van 2022. Dat heeft te maken met de waterstand. "Het water mag niet te hoog staan, maar ook niet te laag", licht Manon Harmsen toe. Zij is technisch adviseur waterbouw bij Rijkswaterstaat. "We beginnen met het deels afgraven van de kribben en oevers, en dat lukt niet als de waterstand te hoog is. Dan spoelt namelijk het onderliggende materiaal weg. Een heel lage waterstand is ook niet handig, want dan kunnen de schepen het materiaal dat nodig is voor de werkzaamheden niet aanvoeren. We verwachten dat we rond april de meest optimale waterstand hebben om te kunnen starten met de uitvoering. Maar als we een heel droge winter of juist een heel nat voorjaar krijgen, kan dat zomaar anders zijn."

 

foto's: Rijkswaterstaat/William Moore

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws