Hoofdinhoud

Afval is (g)een probleem!

03-05-2017

Milieu
Co2-prestatieladder
Kam-afdeling
Duurzaamheid
Afvalmanagement

Ploegam gaat en staat voor duurzaamheid. Bij alles wat we doen, speelt duurzaamheid een rol. Vandaag kijk ik samen met u naar afval. We hebben een afvalmanagementsysteem ingericht, bedoeld om de afvalstromen binnen ons bedrijf te optimaliseren.

 


Jaarlijks produceren wij in Nederland circa 60 miljoen ton afval, onze sector ‘de bouw’ is veruit de grootste afvalproducent; bijna 24 miljoen ton! De laatste jaren investeert de Nederlandse overheid veel in het effectief en efficiënt verwerken van afval. Door optimaal te scheiden en door hergebruik van afvalstoffen creëren we meerwaarde uit afval. We doen dat zo goed dat we in Nederland momenteel 1,5 miljoen ton afval importeren op jaarbasis. Afval dat we verwerken en waarvan we ruim 93% ‘nuttig’ toepassen.


Jaarlijks produceren wij in Nederland circa 60 miljoen ton afval, onze sector ‘de bouw’ is veruit de grootste afvalproducent; bijna 24 miljoen ton! De laatste jaren investeert de Nederlandse overheid veel in het effectief en efficiënt verwerken van afval. Door optimaal te scheiden en door hergebruik van afvalstoffen creëren we meerwaarde uit afval. We doen dat zo goed dat we in Nederland momenteel 1,5 miljoen ton afval importeren op jaarbasis. Afval dat we verwerken en waarvan we ruim 93% ‘nuttig’ toepassen.

Wat doen we nu?

Ploegam is bezig met het optimaliseren van het afvalmanagementsysteem. Het betekent dat we kijken naar mogelijkheden om afval te gebruiken op de werklocatie. Kunnen we de materialen niet hergebruiken? Dan is het zaak dat we ze doelgericht verzamelen en afvoeren. Zo dragen we op dit moment al bij aan het maatschappelijk verantwoord afvalverwerken.

Wat doen we nu?

Ploegam is bezig met het optimaliseren van het afvalmanagementsysteem. Het betekent dat we kijken naar mogelijkheden om afval te gebruiken op de werklocatie. Kunnen we de materialen niet hergebruiken? Dan is het zaak dat we ze doelgericht verzamelen en afvoeren. Zo dragen we op dit moment al bij aan het maatschappelijk verantwoord afvalverwerken.

Afvalmanagement

Wat zijn onze plannen?

Duurzaam afvalbeheer

Het begint bij de inkoop van materialen. De KAM-afdeling brengt momenteel de registratie van de grond- en afvalstromen van de gehele organisatie in kaart. Zo krijgen we een beter beeld van de product- en afvalstromen binnen de organisatie en kunnen gericht werken aan het voorkomen van afval.

 

Afvalscheiding

Op de project- en kantoorlocaties van Ploegam gaan we nog steviger inzetten op de scheiding van de verschillende afvalstromen. Een ander punt van aandacht is dat we scherp toezien op de afstand tot de afvalverwerker, om een beperking van de rijafstand teweeg te brengen.

 

Zonder afval geen bedrijf

Een bedrijfsvoering zonder enige vorm van afval is helaas niet denkbaar. Maar dat wil niet zeggen dat we afval accepteren. Ploegam pakt afval grondig aan en gaat gedreven op zoek naar oplossingen om waar mogelijk afval te voorkomen.

Wat zijn onze plannen?

Duurzaam afvalbeheer

Het begint bij de inkoop van materialen. De KAM-afdeling brengt momenteel de registratie van de grond- en afvalstromen van de gehele organisatie in kaart. Zo krijgen we een beter beeld van de product- en afvalstromen binnen de organisatie en kunnen gericht werken aan het voorkomen van afval.

 

Afvalscheiding

Op de project- en kantoorlocaties van Ploegam gaan we nog steviger inzetten op de scheiding van de verschillende afvalstromen. Een ander punt van aandacht is dat we scherp toezien op de afstand tot de afvalverwerker, om een beperking van de rijafstand teweeg te brengen.

 

Zonder afval geen bedrijf

Een bedrijfsvoering zonder enige vorm van afval is helaas niet denkbaar. Maar dat wil niet zeggen dat we afval accepteren. Ploegam pakt afval grondig aan en gaat gedreven op zoek naar oplossingen om waar mogelijk afval te voorkomen.

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws